Ami több tettet érdemel – Víz Napja, Föld órája

Admin Öko

Unokáink sorsán túl a fő kérdés, hogy a ma élő generációk hogyan tarthatják fenn jelenlegi életszínvonalukat? Teljen minden nap a víz védelmében, legyen minden óra a „Föld órája”!

Ivóvíz és energia – felbecsülhetetlen kincsek
A hét során két alkalommal is a figyelem középpontjába kerül a környezetvédelem. Március 22-e, 1994 óta, az ENSZ Közgyűlésének határozata által, a Víz Világnapjaként ismeretes. A Föld felületének több mint 70%-át borítja víz, ám ennek legnagyobb része sós tengervíz, és mindössze 2,5 %-a fogyasztásra alkalmas édesvíz. Ennek nagy része is a Föld alatti rétegekben található, felszínre hozatala külön műveletet igényel.
Szerte a világon, emberek milliói számára nem elérhető a napi szükséges mennyiségű, kielégítő minőségű és tiszta ivóvíz. Kutatók arra figyelmeztetnek, hogy bár az ivóvíz hiányáról hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, velünk nem történhet meg, távoli tájak problémája, valójában globális krízis, amely kihatással lehet gazdaságunkra, és az egész bolygó életére. Mivel a víz az életfolyamatok számára nélkülözhetetlen, létfontosságú megbecsülnünk és okosan gazdálkodnunk vele. A víz használatánál kerülni kell a mértéktelen pazarlást és gondolnunk kell a szennyvizek megfelelő tisztítására, visszaforgatására is.

A változtatáshoz tettekre van szükség!
Március 26-án este fél kilenckor “A Föld órája” megmozdulás keretében világszerte embermilliók kapcsolják le a villanyt, hogy egy órai elsötétítéssel hívják fel a figyelmet az éghajlatváltozás fenyegető veszélyére. Az Öko-völgy Alapítvány munkatársai és támogatói, valamint az Alapítvány mintaterületén, Krisna-völgyben élő önkéntesek üdvözlik ezt a világméretű, látványos megmozdulást. Meggyőződésünk, hogy korunk egyik legfőbb társadalmi kihívása a globális környezeti és gazdasági krízis kezelése. Az éghajlatváltozás, a biodiverzitás drasztikus csökkenése, a fosszilis energiaforrások kimerülése ugyanis komoly veszélyt jelentenek az élővilág és az emberi társadalom stabilitásának fenntartására. A fő kérdés az, hogy az éghajlatváltozás mértékét és hatásait mennyire tudjuk majd mérsékelni, illetve miképpen tudunk alkalmazkodni az immár elkerülhetetlen változásokhoz.

Ha változik: változtass!
A “Föld órája” elnevezésű megmozdulás újabb figyelmeztetés: tudományosan igazolt tény, hogy ökológiai lábnyomunk már messze meghaladja “cipőnk” méretét. Más szavakkal, az emberiség jelenleg is olyan mértékben éli fel a természeti erőforrásokat, hogy egyre inkább “kinőjük” a Földet. A 21. század elején már nem csak az a kérdés, hogy unokáinknak milyen életlehetőségeik maradnak, hanem hogy a ma élő generációk hogyan tarthatják fenn jelenlegi életszínvonalukat. Sőt, egyre több ember számára kérdőjeleződik meg az alapvető létminimum biztosítása is.

Végső soron tehát nincs más választásunk: mindenképpen csökkenteni kell a nyugat jelenlegi túlfogyasztásának, erőforrás felhasználásának és szennyezés kibocsátásának mértékét.

A “Föld órája” súlyos figyelmeztetés: rövid időre “behunyja sok szemét a Föld”. Milliók fejezik ki aggodalmukat környezetünkért, és egyetértésüket, hogy sürgősen változtatni kell életformánkon. Ehhez pedig a mindennapokban kell elfogadni azt a fogyasztási szintet, és követni azt az életmódot, ami hosszútávon fenntartható.

Krisna-völgy: lokális válaszok a globális környezeti válságra
Az Öko-völgy Alapítvány kutatási és mintaterülete, a somogyvámosi ökofalu 130 lakója olyan életmód-alternatívát mutat be, ami a “Föld óráján” demonstrálók számára is mintául szolgálhat. A tizennyolc éve működő farmközösség lakói számára az év minden napja a “Föld napja” és mind a 8760 órája a “Föld órája”, hiszen ők vezetékes áram helyett megelégszenek a napelemekkel és kisméretű szélkerekekkel termelhető elektromos árammal. Az egyszerű, mégis igényes, és magas szintű környezettudatos életet élő Krisna-völgyi lakók a mindennapok szintjén valósítják meg a környezeti-, társadalmi- és gazdasági fenntarthatóságot. Életmódjuk alapja például a biogazdálkodás, az ökologikus állattartás, a környezetbarát háztartásvezetés, egy nádgyökérzónás szennyvíztisztító és a vegetáriánus étkezés.

Az Öko-völgy Alapítvány programjain számos érdeklődőnek, szakembernek, tanfolyam-résztvevőnek és önkéntesnek adjuk át a fenntarthatósággal kapcsolatos tapasztalatokat, a fenntartható élet módszereit. Tizenegy felsőoktatási intézménnyel és kutatóintézettel működünk együtt a fenntarthatóságot kutató- és oktató programok kapcsán.

www.okovolgy.hu