Október 2. Az Erőszakmentesség Világnapja

Fodor Filozófia, Hírek

Október 2-án, az Erőszakmentesség Világnapján Mahátma Gandhira emlékezik a világ. A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége tisztelettel adózik életének, munkásságának és különösen példás jellemének, amelyen keresztül a védikus szentírásokon nyugvó kultúra alapját, az erőszakmentesség filozófiáját hirdette.

Az erőszakmentesség vagy ahimszá elve egy rendkívül széleskörű életfilozófia, amely a védikus szentírások szerint alapját kell, képezze az emberi léformának és társadalmunknak. Az ahimszá-filozófia egy békés, élhetőbb világ és az etikus viselkedés alapja.

Korunkban az erőszak és ártalmas viselkedés nem csak gyilkos háborúk formájában tapasztalható, hanem környezetünkkel, a természettel szemben, pénzügyi károkozás szintjén és az emberek mindennapi életében, a társadalmi interakciók során is érzékelhető. A védikus terminológia szerint ez az ártalmas viselkedés a húsfogyasztásból származik. A vágóhidak fenntartása, az állatok élvezeti fogyasztási okokból történő embertelen leölése a legsúlyosabb erkölcsi problémákat veti fel. Ennek elfogadása tulajdonképpen legalizálja az erőszakos viselkedést és a kisgyermekek felé való példamutatás szempontjából is rendkívül aggályos. A hús fogyasztása nem csak az emberi egészségre, hanem a jellemre is káros hatással van. Mindez egy helytelen megértésből fakad: mert bár itt az anyagi világban fölé és alárendelt viszonyban, erősebb és gyengébb élőlény testében lakozunk, valójában nem vagyunk azonosak anyagi testünkkel, hanem szellemi lelkek vagyunk.

Az MKTHK alapjaiban elítéli az erőszakos viselkedés minden formáját. Mind az elnyomó rendszerek, diktatúrák (nácizmus, kommunizmus, stb.) szintjén történő aljas, kizsákmányoló viselkedést, mind az egyéni emberek szintjén történő megnyilatkozását, így pl. a tradicionális családmodellt megcsúfoló családon belüli erőszakot. Az erőszakmentesség nem csak tetteink, hanem szavaink szintjén is meg kell, hogy jelenjen. Ahogy Sríla Prabhupáda, a Krisna-tudat tanítója kifejti, az erőszakmentesség valójában azt jelenti, hogy nem okozunk semmilyen aggodalmat a másik élőlénynek! Az igazi erőszakmentesség nem más, mint mentesség az irigységtől. Ebben a világban mindenki irigy a másikra – mivel megfeledkeztünk arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, s ebben az értelemben mind egyenlőek. Sríla Prabhupáda Mahátma Gandhihoz hasonlóan létfontosságúnak tartotta az ahimszá elv megvalósítását, és a nyugati társadalmak problémáinak legfőbb gyógyszerének nevezte, amellyel elérhető a béke.

A Mahátma kifejezés jelentése nagy lélek. Mahátma Gandhinak, e nagy léleknek is köszönhetően az erőszakmentesség filozófiája ma már széles körben ismert. Születése napján az MKTHK tisztelettel részt vesz az Indiai Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége által rendezett megemlékezésen.
” Az erőszakmentesség fegyverével harcolt a békéért” – Malay Mishra, India nagykövete.

Gandhi