Az MKTHK közleménye az egyházügyi törvény módosító tervezetével kapcsolatban

Admin Hírek, Hivatalos állásfoglalások

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) örömmel állapítja meg, hogy az egyházakról szóló, 2011. évi CCVI. törvény módosítását célzó T/10750 sz. törvényjavaslat gondolatmenetével, alapkoncepciójával azonosulni tud, s úgy véli, hogy azok az alapelvek, amelyek a jogszabály módosításban tükröződnek, összhangban állnak az egyházak és más vallási szervezetek érdekeivel, de kifejezik az államnak a vallási szervezetek irányában fennálló semlegességét is.

Az MKTHK megérti, hogy az egyházként való elismerés, illetve az ebből eredő kedvezmények és támogatások nyújtása akkor áll az állam érdekében, ha az adott vallási szervezet megfelelő állampolgári körben fejti ki a tevékenységét. Ugyanakkor véleményünk szerint nem szerencsés, ha a társadalmi támogatottságot a módosításban megjelölt módon ellenőrzi az állam, vagyis nem tartjuk alkalmasnak a társadalmi támogatottság mérésére a taglétszámot. Az egyházhoz való tartozásról ugyanis az egyházak többségének nincs nyilvántartása, de nem is vállalható ilyen nyilvántartás felállítása. Azok az egyházak pedig, amelyek dokumentálják a tagságukat, egymástól teljesen eltérő kritériumok alapján teszik, így a “tagság”-ra nincs objektív definíció.

A Krisna közösség – elsősorban a többi, még egyházi bejegyzés előtt álló szervezet érdekében – tisztelettel javasolja, hogy a módosítás térjen vissza a korábban már elfogadott jogszabály megoldásához, és a társadalmi támogatottságot megadott számú állampolgári támogatói nyilatkozat alapján mérje.