Megdöbbenéssel értesültünk a párizsi merényletekről

Admin Hírek, Hivatalos állásfoglalások, Kiemelt, Sajtópont, Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Együttérzésünket fejezzük ki mindazokért az ártatlan emberekért, akik a hétvégi párizsi merényletek során megsebesültek, vagy elveszítették családtagjaikat, szeretteiket, illetve minden francia ember, és minden terrort átélt embertársunk iránt. Az önkényes erőszak és az Isten nevében történő vérontás emberiségellenes tett, és ellenkezik Isten törvényeivel. Egyházunk elítéli az erőszak minden formáját, melynek eredménye az emberiség megosztása. Mélységesen elszomorítónak tartjuk, amikor a vallást úgy ferdítik el, hogy az a “kitekert megértés szerint” legalizálja az erőszak bármilyen formáját is. Elutasítjuk a vallás nevében elkövetett bűntetteket, hiszen azt ellentétesnek véljük Isten végletekig kegyes természetével és békét, szeretetet hirdető tanításaival! Meggyőződésünk, hogy a vallások tevékenységének közös célja, …

A magyar Sivaráma Swámit választották meg az európai hinduk képviselőjének

Fodor Hírek, Hivatalos állásfoglalások, Kiemelt, Vallásközi - Hírek

Az Európai Vallási Vezetők Tanácsa (European Council of Religious Leaders, „ECRL”) 2002-ben alakult meg Oslóban, mely a nemzetközi Vallások a Békéért (Religions for Peace, „RFP”) elnevezésű szervezet öt vallásközi Tanácsának európai ága. Hazánk számára külön elismerés, hogy a tanács legutóbbi, májusi ülésén az európai hinduk képviseletében Sivaráma Swámit, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkészét taggá választotta. Sivaráma Swámi magyar származású Krisna-hívő lelkész 4 évtizede folytatja szolgálatait a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetében (ISKCON) lelkészi, prédikációs és lelki gondozói tevékenysége mellett elsősorban írói tevékenységéről ismeretes. Az ECRL küldetése több ponton egybevág a Krisna-tudatos tanításokkal, célja, hogy megalapozza a vallások közötti szolidaritást és …

Az emberi méltóság védelme a Krisna-tudatú hívők tevékenységében

Fodor Filozófia, Hírek, Hivatalos állásfoglalások

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) elítéli a hátrányos megkülönböztetés és a korunkban egyre aktívabban tapasztalható gyűlölet-beszéd minden formáját. Közösségünk álláspontja szerint e jelenségek mögött két dolog áll. Az egyik az ismeretek hiánya és az ebből fakadó előítéletes gondolkodásmód, az ismeretlennel vagy felületesen ismerttel szembeni félelem, a másik pedig az anyagi, gazdasági feszültségek folyományaként létrejövő létbizonytalanság és az ebből fakadó aggodalmak. A Krisna-tudatú Hívők Közössége szerint a Krisna-tudat több tízezer éves filozófiája és elvei, amely tanítások az Úr Krisnától származnak, és amelyek ma is megismerhetőek a Bhagavad-gítából, megfelelő megoldást nyújtanak ezek kezelésére. A Krisna-tudat filozófiája szerint az élőlények nem azonosak …

Az MKTHK közleménye az egyházügyi törvény módosító tervezetével kapcsolatban

Admin Hírek, Hivatalos állásfoglalások

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) örömmel állapítja meg, hogy az egyházakról szóló, 2011. évi CCVI. törvény módosítását célzó T/10750 sz. törvényjavaslat gondolatmenetével, alapkoncepciójával azonosulni tud, s úgy véli, hogy azok az alapelvek, amelyek a jogszabály módosításban tükröződnek, összhangban állnak az egyházak és más vallási szervezetek érdekeivel, de kifejezik az államnak a vallási szervezetek irányában fennálló semlegességét is. Az MKTHK megérti, hogy az egyházként való elismerés, illetve az ebből eredő kedvezmények és támogatások nyújtása akkor áll az állam érdekében, ha az adott vallási szervezet megfelelő állampolgári körben fejti ki a tevékenységét. Ugyanakkor véleményünk szerint nem szerencsés, ha a társadalmi támogatottságot …