Egy közülünk: Felhívás az élethez való jog támogatására!

Fodor Hírek

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége üdvözli azt az Európai Uniós civil kezdeményezést, amely megtiltaná a tagállamoknak, hogy az emberi embriók megsemmisítése, így pl. az abortusz közpénzekből, állami támogatással történjen, e tettek súlyának valódi figyelembe vétele nélkül.

Az Európai Polgári Kezdeményezés (ECI) előterjesztésének címe: „Az emberi méltóság, az élethez való jog és minden ember integritásának jogi védelme a fogantatás pillanatától kezdve, valamennyi releváns területen, ami EU-s hatáskörbe tartozik”. Ez a polgári kezdeményezés jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai Bizottságot. Létrejöttéhez online petíciós felület indult az interneten, amelyet legalább 1 millió uniós polgárnak kell aláírnia, és legalább 7 különböző tagállamból kell származnia a támogatóknak.

A petíciót itt lehet aláírni >>
 
Az előterjesztés szerint: „Az emberi embrió méltósága és integritása tiszteletet érdemel. Ezt állapítja meg az Európai Unió Bírósága a “Brüstle” ügyben, melyben az embriót az ember fejlődésének kezdeteként definiálják. Amikor az embrió életéről van szó az Unió hatáskörébe tartozó kérdésekben, a következetesség garantálása érdekében az Uniónak meg kell tiltania és be kell fejezni minden olyan tevékenység anyagi támogatását, amelyekben feltételezhetően emberi embriók megsemmisítése történik. Mindez különösen a kutatás, a fejlesztési támogatás es a közegészségügy területeit érinti.” – írja a dokumentum.

Az emberi élet az embrionális szakaszban kezdődik, és mint az élet minden formája, alapvetően védelmet, tiszteletet érdemel. Az MKTHK a védikus szentírásokat figyelembe véve elfogadhatatlannak tartja, hogy akár kutatás, akár bármilyen egyéni szándék okán emberek (vagy akár állatok) és magzataik elpusztításra kerüljenek. Az ahimszá, az erőszakmentesség elvének jegyében felhívja tagjait és támogatóit, hogy írják alá azt a petíciót, amely kimondja: az élethez való jogot már a fogantatás pillanatától biztosítani kell minden polgár számára. Az MKTHK a nemkivánt születéseket semmiképp sem ártatlan magazatok elpusztitása útjan, hanem prevencióval, felelősségteljes és morális szexuális magatartás széleskörű oktatásával javasolja elkerülni.
Az élőlények elpusztítása minden esetben komoly következményekkel járó bűn, az pedig, hogy ezt a tudatos vétket az uniós polgárok adóiból támogassák, egyszerűen elfogadhatatlan. AZ MKTHK ezért arra kér minden jóérzésű embert, hogy támogassa az élet legalapvetőbb védelmét szolgáló kezdeményezést.

A petíciót itt lehet aláírni >>