Hatások és tiltások Napfogyatkozás idején

Fodor Életmód, Filozófia

A napfogyatkozás olyan jelenség, amely minden évben összesen kétszer válik lehetségessé. A mai napon erőteljesen nyilvánul meg hatása.

A nyugati magyarázat
A napfogyatkozás olyan jelenség, amely minden évben összesen kétszer válik lehetségessé. A csillagászat a jelenséget úgy magyarázza, hogy amikor a Nap és a Föld közé befurakszik a Hold, vagyis a Hold átsuhan a Nap felszíne előtt, akkor jöhet létre. A Nap azonban jóval nagyobb égitest, miként a Hold, így a takarás csak akkor jöhet létre, amikor a Nap pályája meglehetősen egybeesik a Hold pályájával, vagyis amikor a Nap égi pályáján olyan ekliptikai pontra ér, ahol közel kerül a felszálló vagy a leszálló Holdcsomóhoz, a Hold ekliptikát keresztező pontjaihoz – ekkor megvalósulhat a napfogyatkozás. Az együttállás mértékétől, fokától függően ez lehet teljes vagy részleges, és attól függően, hogy adott terület szerint a nappali vagy az éjjeli égbolton jön létre lesz ez látható inkább az északi vagy inkább a déli félgömbön.

A napfogyatkozás a védikus tradícióban
A védikus szentírások a napfogyatkozásról másként vélekednek. A felszálló és leszálló Holdcsomópontnak jóval nagyobb hatást is tulajdonítanak. Ráhu és Kétu két démon, amelyek egy démon-testből jöttek létre, mégpedig akkor, amikor e bestia csalfa módon a halhatatlanság nektárjának kiosztásakor beült a félistenek sorába és ő maga is elismerést, jutalmat akart. A nektárt Maga az Istenség legfelsőbb személyisége osztotta volna ki. Az Úr természetesen azonnal felismerte a betolakodót és megvonta tőle a nektárt, sőt mi több, le is fejezte a csaló, álnok démont, ám ekkor már késő volt, a démon a halhatatlanság nektárjának egyetlen cseppével szájában ugyan kettévált, elválasztódott teste a fejétől, de két részben életben maradt. A történet szerint a fej Ráhu, míg a farok Kétu, s mindkét rész igen ártalmas. Az Írások szerint a fúria azért maradhatott életben, hogy példát állítson mások elé, a vallástalan, hazug és ravasz személyekkel az Úr hasonlómód elbánik.
Az égbolton a csomók vonulása a Hold pályájának megfelelően, egymással szemben történik és nagyjából 18 év alatt tesznek meg egy teljes kört, az ekliptikán visszafelé haladva. Kétu bár káros, jóval kevésbé, mint a fej, vagyis a tudatosan rossz és álnok Ráhu, és míg előbbi inkább lemondásokat és anyagi nehézségeket hoz, de segíti a lelki életet, a szellem felé fordulást, addig Ráhu olykor vagyonnal, és csillogással kecsegtet, de hosszútávú hatásában igazán rettenetes.
A napfogyatkozások és holdfogyatkozások a Védák és magyarázataik szerint akkor jönnek létre, amikor Ráhu és Kétu kergetik a Napot és a Holdat – amely e szerint egyébként nagyobb, és távolabb van, mint a Nap – és éppen úgymond felfalják azt, illetve az azoknak megfelelő félisteneket bántalmazzák.

„A Ráhu a Nap és a Hold alatt található, e két bolygó és a Föld között. Amikor a Ráhu eltakarja a Napot és a Holdat, napfogyatkozás, illetve holdfogyatkozás következik be, vagy teljes, vagy részleges, attól függően, hogy a Ráhu egyenesen vagy kanyarodva halad-e.”
 (Srímad-Bhágavatam 5. 24.)

A hatás természetesen rövid, de hathatós, és a Földön is jól érzékelhető. A teljes vagy erős (70%<) napfogyatkozásra nem csak az emberek, az állatok, rovarok, vízi emlősök is érzékenyek. A napfogyatkozás hatása az időtartamnak megfelelő (ahány óra, annyi év) ideig érzékelhető a Földön, a holdfogyatkozás ugyanezen az elven ennyi hónapig hat.

www.piqs.de

www.piqs.de

 
Kedvező és kedvezőtlen tettek
A jelenlegi napfogyatkozás (2011. január 4-én) jól látható hazánk egéről (reggel 8 és 11 óra között, kb. 10 órai csúcsosodással), mivel nem sokkal napkelte után, vagyis a Nap aszcendens fölé emelkedésekor jön létre. Hatását tekintve pedig igen ártalmas, ugyanis a Napot ezúttal Ráhu támadja meg. A Hold elsuhanásának idején pedig a Mars és a Plútó is bekapcsolódik a folyamatba. Ez utóbbi kisbolygót, távolsága miatt a védikus asztrológia (dzsjótisa) nem ítéli fontosnak, a Mars hatásait azonban már annál inkább kínzónak tartja egy ilyen helyzetben. A problémát alapvetően az élet, a fény, az erő és energia kitakarása okozza a pályáján való természetes haladáskor. A hatás enyhébb, hogyha a felhőzet eltakarja az égi jelenséget. Az időjárás-előrejelzésből sejthetjük, hogy egy felhős-ködös napon viszonylag keveset tapasztalunk a jelenségből, inkább csak a nyugati országrészben lesz látható.

A védikus bölcselet szerint a fogyatkozásokba nem jó belenézni, nem csak szemet bántó egészségügyi hatások miatt, hanem az elmének, a pszichének sem tesz jót. Érdemes inkább zárt helyen tartózkodni és lelki gyakorlatot végezni. A napfogyatkozás újholdat is jelent, ezért a fogadalmaknak, új kezdetnek, a dolgok letisztázásának kedvez életünkben. A tradícióban hagyomány, hogy fogyatkozások idején adományt adnak a papoknak, lelkészeknek, fejlett lelki személyeknek, illetve a családosok ételt osztanak, vagy más módon adományoznak a szegényeknek is. Kedvező, ha ebben az időben böjtölünk, vagy legalább csak tiszta vizet veszünk magunkhoz (mindössze 2-3 óráról van szó). Ilyenkor áldásos rituális fürdőt venni a szent folyókban, és más rítusokat elvégezni.

Ha valaki kötelességből, a helyes időben és a megfelelő helyen, az arra méltó személynek adományoz, s nem vágyik ellenszolgáltatásra, azt a jóság minőségében végzett adományozásnak kell tekinteni.”
 
Magyarázat: A védikus irodalom azt ajánlja, olyan embereknek adományozzunk, akik lelki tettekkel foglalkoznak. Nem szabad úgy adományoznunk, hogy nem nézzük meg, kinek adunk. A lelki fejlettséget kell mindig figyelembe vennünk, ezért a legjobb, ha egy zarándokhelyen, a templomokban, a hold- és napfogyatkozás alkalmával, a hónap végén, egy igaz bráhmanának vagy vaisnavának (bhaktának) adunk ajándékot. Mindezt úgy kell tennünk, hogy ne várjunk viszonzást érte.” (Bhagavad-gítá 17.20.)

Előrejelzés
A fogyatkozás idejére felállított horoszkópból jól látható, hogy a bürokrácia, anyagi vagyon és a szilárd vezetés kiemelt fontosságú ebben az időszakban. A politikai és világi vezetés azonban nehéz helyzetbe kerülhet, és az anyagi tervek, számítások bár igen látványosak, kecsegtetőek, többnyire nem valósulnak meg. A vallási és törvénykezési kérdések igen fontosak lesznek a jövőben, a világ vezetői pedig nagyon sok szabályt, törvényt és korlátot állítanak fel a lakosság, a nép ellenőrzésére. A Szaturnusz quadrát kiválóan mutatja ezeket a korlátozásokat, illetve azt is, hogy az ígért megszorítások kevés eredményre vezetnek.

A napfogyatkozás jelenségéhez a szentírásokban nem csak negatív események kötődnek, egy jelentős fogyatkozás idején pl. szent emberek és még Maga az Úr Krisna is ellátogatott Kuruksetra zarándokhelyére, ahol ekkor ismét találkozott szeretett barátaival, a vrindávanai gopíkkal.

Fodor Kata
www.facebook.com/onlinehoroszkop

Április 27-28. Önismereti asztrológia hétvége:
https://krisna.hu/2013/intenziv-onismereti-asztrologia-kurzus-a-vedikus-bolcsesseg-tukreben/