A harmonikus társadalom alapja – kölcsönös egymásrautaltság

Fodor Filozófia, Hangtár, Hírek, Oktatás

Urmila matají (dr. Edith Best) reggeli előadása arról miként működhetnek együtt a társadalom különböző részei, vezetők és polgárok, szülők és gyermekek, tanítók és tanítványok, iránymutatók és követők a lehető legharmonikusabban. Egy gyönyörű idézet a védikus írásokból.

ātmanām prakṛtiṣv addhā nidhāya śreya āpnuyāt
rājña tathā prakṛtayo naradevāhitādhayaḥ

Óh, király, óh, emberiség ura! Ha a király közvetlenül a társaitól függ, és követi utasításaikat, boldog lehet, s ha társai ajándékokkal kedveskednek neki, ha neki ajánlják tetteiket, és eleget tesznek parancsainak, ők is boldogok.” – Srímad-Bhágavatam 6.14.18.

MAGYARÁZAT:   Ez a vers leírja, hogyan lehet a király és minden alattvalója igazán boldog. A királynak nem szabad csupán parancsokat osztogatnia alattvalóinak csak azért, mert felettük áll. Néha neki is követnie kell alattvalói utasításait. Az alattvalóknak szintén függniük kell a királytól, s ez a kölcsönös egymásrautaltság mindenkit boldoggá fog tenni.