„A vallásközi párbeszéd esélyei és föltételei”

Admin Vallásközi - Konferenciák

2007. december 17–18.-án került megrendezésre „A vallásközi párbeszéd esélyei és föltételei” c. konferencia. A Goldziher Intézet a Vallásközi Párbeszédért és a pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet közösen voltak a program szervezői. A rendezők egyházunk képviselőjét is meghívták előadónak.

A rendezvény vendéglátója a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (1052 Budapest, Piarista köz 1., Díszterem) volt. Bakos T. Gergely OSB, PhD, tanszékvezető adjunktus figyelmesen gondoskodott a rendezvény lebonyolításához szükséges feltételekről. A másfél napos rendezvény bemutatta a kereszténység és más vallások álláspontját, teológiai hátterét a vallásközi párbeszéd tárgyában. A szervezők nyitottságát és figyelmességét mutatja, hogy a Magyarországon is jelen lévő, nagyobb világvallások képviselőit is meghívták a konferenciára. A keresztény egyházak mellett muszlim, buddhista, bahá’i és hindu (Krisna-hívő) előadók is ismertették vallási hagyományukból következő hozzáállásukat az adott témához (a zsidó előadó váratlan elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni).

Egyházunkat képviselve Govardhana das tartott előadást a hindu hagyomány követőjeként. A védákból (főleg a Bhagavad Gíta és Srímad Bhágavatam) hozott több idézetet, ami azt támasztotta alá, hogy mindannyian Krisna (Isten) teremtményei vagyunk. Krisna elvárja egy hívőtől, hogy egyformán tekintsen más élőlényekre – sőt azt is kijelenti, hogy aki tisztelettel bánik másokkal az „nagyon kedves Neki”. Beszélt a hívők különböző lelki fejlettségéről, ennek részeként arról, hogy a vallásközi párbeszéd folytatására az „érett, vallásukat mélyen megélő hívők” a legalkalmasabbak. A Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete (ISKCON) 2004-ben egy, a hivatalos állásfoglalását ismertető füzetet is kiadott erről a témáról. Ebből a kiadványból hozott is magával, melyet az előadótársak és a hallgatóság rendelkezésére bocsátott.

Az első nap alatt minden vallási képviselő megtartotta érdekes előadását, melyet Losonczi Péter filozófiatörténész, az MTA Filozófia Intézet és a Goldziher Intézet munkatársa könyvbemutatója követett.

A második nap témája az volt, hogy milyen filozófiatörténeti fogódzók lelhetőek fel a mai vallásközi párbeszédben. Ezt két részben is tárgyalta 3-3 előadó. Ezen alkalmakkor hallhattunk arról érdekes szempontokat, hogyan lehetséges a vallások közötti dialógus és arról is mik lehetnek ennek az akadályai. A konferenciát összegezve elmondhatjuk, hogy egészében jellemző volt a nyitott és barátságos hangulat egymás felé.