Egyenesen, vagy körben jár az idő?

Admin Vallásközi - Konferenciák

A Faludi Ferenc Akadémia, a jezsuita rend ifjúság- és felnőttképzési intézete “Pár(huzamos)beszédek” címmel vallásközi előadássorozatot hirdetett. 2009 első félévében keresztény teológusok és a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége képviselői tartanak előadásokat a mindkét vallás szempontjából fontos témákról.

A márciusi előadás a “Ciklikus világfolyamat, vagy előrehaladó történelem?” címet viselte. A katolikus felfogást Hankovszky Tamás filozófus, a Krisna-hívő álláspontot pedig Isvara Krisna dász (Tasi István) kultúrantropológus, vaisnava teológus – e cikk írója – képviselte. A programnak a Párbeszéd Háza (VIIII. Horánszky utca 20.) adott otthont.

Először az én 45 perces előadásomra került sor. Az idő relativitásának érzékeltetése érdekében az alábbi viccel indítottam:
“Egy hívő így imádkozik Istenhez:
– Uram, ami nálunk tízmillió év, az nálad mennyi?
Egy méltóságteljes hang az égből:
– Nálam bizony az csak egy pillanat.
Mire a hívő:
– És mondd, ami nálunk tízmillió forint, az nálad mennyi?
A mély hang ismét nyugodtan válaszol:
– Számomra az csupán egy fillér.
Erre a hívő izgatottan:
– És Uram, mondd, nem tudnál küldeni nekem egy fillért?
– Dehogynem. Csak várj egy pillanatot…”

Ezen előadásom során egyébként először tettem kísérletet arra, hogy “A védikus univerzum tere és ideje” címszó alatt diavetítéses formában mutassam be a közönségnek a vaisnava kozmológiát. Az 80-100 fős (vegyes világnézeti összetételű) közönség végig élénk figyelemmel kísérte a nem mindennap hallható ősi világszemlélet ismertetését. Az előadás diái azóta már bárki számára megtekinthetőek a következő linken: http://kutatokozpont.hu/~846

Mindezek után beszélgetőpartnerem, Hankovszky Tamás – akiről nagyon kellemes emberi benyomásokat szereztem – elmondta, hogy milyen három forrásból táplálkozik a keresztény időszemlélet. Előadása írott formában is megismerhető Tamás honlapján. Az előadássorozat főszervezője egyébként Tamás felesége, Hankovszky Anikó, az est moderátora pedig a fiatal, mégis bölcs Ferenc atya volt.

Az előadás és a kölcsönös reflexiók után a közönségnek is voltak kérdései, sőt még a hivatalos kérdés-felelet rész után is többen ottmaradtak érdeklődni. Benyomásom szerint, az egész találkozó a nyitottság, az érdeklődés és a megértés szellemében zajlott, mind a közönség, mind pedig az előadó felek részéről.

A körbenforgó és az egyenesvonalú időfelfogást persze ezúttal sem lehetett teljesen közös nevezőre hozni (tudjuk, hogy már a kör négyszögesítésével is vannak problémák). Azonban a kétféle időszemlélet hívei emberileg megszerették egymást a két felfogás metszőpontjában, az elkerülhetetlen jelenben (ami azóta mind a spirális, mind a lineáris időkoncepcióban beépült a múltba).

A párbeszéd következő rendezvényének időpontja: április 1. 19:00 óra

Fabiny Tibor (KRE) és Mahárání déví dászí (Banyár Magdolna) szociológus, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanára fognak beszélgetni.

Témájuk címe: „A vallási hagyomány állandó és változó arculata”.

Helyszín: Párbeszéd Háza (Faludi Ferenc Akadémia), VIII. Budapest, Horánszky utca 20.