Kṛṣṇára emlékezni – a lámpásajánlás ideje

Fodor Filozófia

Śrī Śukadeva Gosvāmi folytatta: Egy napon, amikor Yaśoda anya látta, hogy minden szolgálólány más ház körüli teendőkkel foglalatoskodik, ő maga kezdte el köpülni a joghurtot. Köpülés közben Kṛṣṇa gyermekkori cselekedeteire emlékezett. Dalokat költött róluk, s nagy élvezettel énekelt magában e kedvtelésekről.

śrī-śuka uvāca
ekadā gṛha-dāsīṣu yaśoda nanda-gehinī
karmāntara-niyuktāsu nirmamantha svayam dadhi
yāni yānīha gītāni tad-bala-caritāni ca
dadhi-nirmanthane kāle smarantī tāny agāyata

MAGYARÁZAT: Śrīla Viśvanātha Cakravartī Thākura Śrīla Sanātana Gosvāmi Vaiṣṇava-toṣaṇīját idézve azt mondja, hogy ez az eset, amikor Kṛṣṇa eltörte a joghurtos edényt, és Yaśoda anya megkötözte Őt, Dīpāvalī napján, Dīpa-mālikā idején történt. Indiában ezt az ünnepet a mai napig nagy pompával, tűzijátékkal és lámpásokkal ünneplik Kārtika hónapban, különösen Bombayban. Tudnunk kell, hogy Nanda Mahārāja tehenei közül Yaśoda anya néhány tehene csak olyan ízletes füvet evett, ami automatikusan megízesítette a tejet. Yaśoda anya ezeknek a teheneknek a tejét akarta összegyűjteni, és ő maga akart belőle joghurtot készíteni és vajat köpülni, mert azt gondolta, hogy ez a gyerek, Kṛṣṇa a szomszédos gopák és gopīk házába megy, hogy vajat lopjon, mert nem szereti az olyan tejet meg joghurtot, amit a megszokott módon készítettek.

zzz436damodaraleela
A vaj köpülése közben Yaśoda anya Kṛṣṇa gyermekkori cselekedeteiről énekelt. Hajdanán szokás volt, hogy ha valaki állandóan emlékezni akart valamire, költeményt írt belőle, vagy egy hivatásos költőt bízott meg ugyanezzel. Láthatjuk, hogy Yaśoda anya soha nem akarta elfelejteni Kṛṣṇa cselekedeteit. Így aztán megénekelte Kṛṣṇa összes gyermekkori kedvtelését, például Pūtanā, Aghāsura, Śakaṭāsura és Tṛnāvarta megölését, és vajköpülés közben ezekről énekelt verses formában. Így kell tenniük azoknak, akik huszonnégy órán át Kṛṣṇa-tudatban akarnak maradni. Ez az eset megmutatja, milyen Kṛṣṇa-tudatos volt Yaśoda anya. Ahhoz, hogy Kṛṣṇa-tudatban maradjunk, az ilyen személyiségeket kell követnünk.

(Srīmad-Bhāgavatam, 10.9.1-2.)

Október 9-től: A hívők idén is megrendezik a Lámpásajánlás időszakát, amelynek során egy hónapon át, minden este fél 8-tól (Kisna-völgyben fél 7-től) tartják a ghílámpás ajánló ceremóniát.
Erről itt olvashat bővebben >>