Léteznek szellemek?

Fodor Filozófia, Hírek

Van bármi magyarázata a vallásoknak a szellemjelenségekre? Léteznek szellemek és azok meg is nyilvánulnak? Vagy ez is egy elvont fogalom csupán? Beszélnek erről a vallások?

Ezen a héten Veszprém felett fotózott szellemkép kapcsán kérdeztük meg a világvallások képviselőit, ezúttal a szellemek létezéséről? A konkrét kérdésünk így hangzott: Léteznek-e szellemek az ön vallása szerint? – írja Rába Géza a Hír24 Isten tudja rovatában.

Az ember hajlamos azt gondolni, hogy csupán a látható és érzékelhető dolgok azok, amik bizonyíthatóan léteznek, ám tudjuk, hogy időnként tapasztalhatunk olyan jelenségeket is, amikre racionális magyarázatot nehéz adni a transzcendensbe vetett hit nélkül. Épp egy ilyen – empirikus magyarázattal nem leírható – jelenség a szellemek jelenlétének megtapasztalása. Aki azonban már valaha is érezte egy szellem közelségét, megingathatatlanná válik azok létezésének hitében.

A védikus írások egyik fő tanítása, hogy az élőlény az anyag és a lélek kombinációja. A halál pillanatában – amikor a lélek elhagyja az anyagi testet – a legszembetűnőbb, hogy a test az életet adó lélekszikra jelenléte nélkül csupán egy halovány, hideg, és működésképtelen anyaghalmaz. A lélek tehát minőségileg különbözik az anyagtól, ezért anyagi érzékekkel felfoghatatlan. A lélek azonban képes érzékelni egy másik lélek közelségét.

A szellem a Védák szerint olyan lélek, akinek a teste nem abból a durva fizikai anyagból áll, amit anyagi szemeinkkel képesek lennénk látni, hanem finom fizikai minőségű, melyet az elme, az intelligencia és az ego alkot. Sajnos azonban ebben a világban a szellemek is ugyanarra az élvezetre, érzéki elégedettségre vágynak, mint amit mi a jelen testünkkel tapasztalhatunk. Mivel szellemi testük nem képes megadni nekik ezt a lehetőséget, örökké bosszúsak és ezzel sokszor zavart keltenek a környezetükben.

A Védák könyvei leírják mindazokat a szertartásokat, amikkel a szellemek távol tarthatók, illetve amikkel hozzásegíthetjük őket ahhoz, hogy újra anyagi testben születhessenek meg.
Gandharviká Prema deví dászí (Szilaj Péterné)
Vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Más vallások képviselőinek válaszai, megszólalásai az adott témában >>