Madhurī Śrī devī dāsī (Karl Brigitta)

Fodor Család

Gyógypedagógus-pszichopedagógus, logopédus vaiṣṇava lelkész
Miben tud segíteni? Tanulási nehézségek, logopédiai problémák gyermekkortól felnőtt korig

Az ELTE Gyógypedagógiai Karán végezett gyógypedagógusként, pszichopedagógia-logopédia szakirányon. A két szakirány szemléletét és szakmai tudását ötvözve egyéni terápia keretén belül segíti a hozzá forduló gyermekeket felnőtteket. Jelenleg a logopédián belüli fő szakterületei az artikuláció fejlesztése, nyelvlökéses nyelés terápiája, a hangképzés zavarainak korrekciója (diszfónia) és a megkésett és akadályozott beszédfejlődés.

A beszéd az önkifejezés eszköze, kapcsolattartás a környezettel, ily módon rendkívül fontos része emberi mivoltunknak. Ha a beszéd bármely területén eltérés mutatkozik, legyen az akár a nyelvi kifejezés nehezítettsége, vagy az artikuláció eltérése, de akár maga a hangunk minősége, esetleg a beszédritmus egyenetlensége, akkor az a mindennapi életben kortól függetlenül kellemetlen helyzeteket teremthet. Amennyiben kezeletlen marad ez a probléma, akkor elhúzódó volta miatt akár a személyiségünk fejlődésére is hatással lehet. Visszahúzódóbbá, félénkebbé, vagy épp türelmetlenebbé válhat valaki. Nem ritka, hogy a kommunikáció tartalmát tekintve is sérülhet, hiszen az alacsonyabb beszédkedv miatt csak a lényegre szorítkozik valaki, ahelyett, hogy részletesen kifejtené gondolatait. Mindezek a  magán életben de akár felnőttként a munkahelyi beszámolók,, előadások során fokozott terhet róhatnak az érintettre.

Tevékenységem fő célja a fenti gondolatmenet alapján, hogy technikai segítséget nyújtsak azok számára, akik a fent említett beszédproblémák valamelyikével küzdenek akár felnőttként, akár gyermekként. Az egyéni terápia során lehetőség van egy komplex szemléletű, személyre szabott kezelésre, azaz fókuszba kerül az, hogy mindenki különálló individuum, saját egyéni biopszicho-szociális háttérrel, mely hatással van személyiségére, viselkedésére.  Az adott beszédproblémához illő módszer kiválasztásának szempontját ez jelentősen meghatározza. Véleményem szerint ennek fényében érhető el olyan maradandó siker, mely során a kialakított új beszédtechnika valóban az egyén részévé tud válni és segíti őt társas kapcsolataiban egy felszabadultabb kommunikációban.

Kérdésem van >>
[email protected]