Őexcellenciája Malay Mishra, India nagykövetének látogatása

Fodor Hírek, Oktatás

India magyarországi nagykövete, Őexcellenciája Malay Mishra április közepén látogatást tett egyházunk felsőoktatási intézményében, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán.

A nagykövet, aki szeptember elején foglalta el állomáshelyét, már egyházunk képviselőivel történt első találkozásakor kifejezte mély szimpátiáját a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének (ISKCON) tevékenységei iránt. Már akkor célzott arra, hogy három éve alatt szeretné megismerni az ISKCON magyarországi munkáját – hitéleti, oktatási, ökogazdálkodási és karitatív területeken egyaránt. Egyházunknál tett első látogatása során a Főiskolán az elsőéves hallgatókkal találkozott, valamint tiszteletét tette a szomszédos templomépület oltáránál.

Őexcellenciája, az India keleti partján található Bengáli-öbölhöz eső Orissza államból származik, ahol Krisnát az Úr Dzsagannáthaként, az Univerzum Uraként imádják és tisztelik. Az ISKCON tagjainak gyakori zarándokhelye ez a terület, hiszen itt is a hinduizmus vaisnava ága az uralkodó vallás. A főiskola hallgatóinak tartott előadásán szülőhelyének bemutatása mellett a fő hangsúlyt a Védák könyvei és a védikus kultúra ősi eredetére, minden tudományágat összefogó komplexitására, hitelességére igyekezett rávilágítani. Érzékletes és szívből jövő bemutatója megérintette a hallgatóságot.

A budapesti, modern és hagyományos indiai belsőépítészeti jegyeket egyaránt hordozó templomkomplexumot elragadtatással tekintette meg.