Önbíráskodás – Ön meddig menne el?

Fodor Filozófia, Hírek

Jogunk van igazságot szolgáltatni magunknak, ha valami sérelem ért? Mit mondanak a vallások az önbíráskodásról? Van olyan eset, amikor az ember akár önmaga, akár mások által érvényt szerezhet, a vélt, vagy valós igazának?

Elindult a Hir24.hu internetes portál különleges cikksorozata az Élet-Stílus rovatban, amely fontos, nehéz, olykor kényes vagy éppen fogós társadalmi és etikai kérdésekben a különféle világvallások képviselőit szólaltatja meg.

Az embert az különbözteti meg az állatoktól, hogy tudata kevésbé van befedve, ezért tudomása lehet Istenről. Amíg a természet törvényeit az állatok részére az ösztönök közvetítik, az ember a törvényeket Istentől a szentírásokon keresztül kapja. A ma élő legrégebbi hagyomány, az ősi India kultúrája a Védák szent iratain alapszik, de ismeretes, hogy a Biblia, a Korán is részletes utasításokat ad arra nézve, hogy hogyan, milyen törvények szerint kell élnünk.

A védikus korokban az isteni törvényeknek szent és bölcs királyok szereztek érvényt. A mostani korszakban, amely 5000 évvel ezelőtt kezdődött, már nem működik a védikus társadalmi rend, közemberekből kiemelkedett vezetők hozzák, értelmezik és tartatják be a törvényeket. Olykor joghézagot találunk bennük, megint máskor elhajlanak Isten törvényeitől, pl. abortusz engedélyezése, stb. Ennek ellenére ezek szilárd keretet biztosítanak a társadalmi együttéléshez, így betartásuk elengedhetetlen.

Előfordul, hogy a társadalom egyes tagjai elégedetlenek a törvények alkalmazásával, nincs türelmük a törvénykezésnek a garanciális intézmények miatt esetleg lelassult folyamatát kivárni, és saját kezükbe veszik a helyes vagy torz jogérzékük által diktált megoldás érvényesítését. Az efféle önbíráskodásnak azonban semmilyen szentírási alapja, felhatalmazása nincs, és egyetérthetünk azzal, ha az állam tiltja. Az állampolgárok kötelessége a bűnmegelőzésben kizárólag a hatóságokkal való együttműködés.

Sajnos vannak ma államok, pl. Afrikában, ahol az állam nem képes polgárai számára a normális élethez szükséges alapvető biztonságot nyújtani. Az ilyen országokban az önbíráskodás a norma, és az így kialakuló anarchiában elvész az emberhez méltó élet lehetősége is.

Madhupati Dász (Mérő Mátyás)
Vaisnava (Krisna hívő) lelkész

Ha érdekel, hogy mit válaszolt erre a kérdésre a többi felekezet képviselője (pl. a buddhizmus, a kereszténység vagy az iszlám képviselői) KATTINTS! >>