Részvét nyilvánítása Rázmány Csaba unitárius püspök gyászistentiszteletén _

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Rázmány Csaba Béla volt már nyolcadik éve a Magyarországi Unitárius Egyház püspöke, amikor bekövetkezett halála. Negyven éve volt lelkész, gyermek és fiatalkorát Erdélyben töltötte, majd betegsége következtében Magyarországon folytatta egyházi szolgálatait.

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők több tagját, köztük Sivarama Szvámí vezető lelkészt is ismerte. Rázmány Csaba mindig is támogatta az egyházak közötti párbeszédet és együttműködést, aminek egyik eredménye a tavalyi évben hét egyház részvételével megalakított Világvallások Együttműködési Fóruma volt (ennek tagja a Magyarországi Unitárius Egyház és a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége is).

A Krisna-hívők képviseletében Govardhana das (Tornóczky Gusztáv) vett részt a gyászistentiszteleten, ahol kifejezte az MKTHK és személyes részvétét is az unitárius hívek és családtagok részére. Az istentiszteletre 2009 július 30-án 11 órakor került sor a Bartók Béla Unitárius Egyházközség templomában. Bálint Benczédi Ferenc, az erdélyi unitárius egyház 31. püspöke tartotta az istentiszteletet, majd egyházi vezetők és barátok emlékeztek az elhunytra. A Fiumei úti Nemzeti Sírkertben vettek végső búcsút a gyászolók Rázmány Csaba püspöktől.