Vallási kerekasztal beszélgetések a Szigeten

Admin Vallásközi - Cikkek, szemelvények

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) meghívására, Oberlander Báruch rabbi vezetett egy kerekasztal beszélgetést „Egy Isten vagy több Isten?” címmel.

Az eszmecserén részt vett a Közös Pont keresztény sátor adventista történész-egyetemi tanára, az Új Akropolisz Filozófiai Iskola képviselője, a Bahai közösség képviselője, a Tan Kapuja Buddhista Főiskola hallgatója és a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége képviselője, Rádhika déví dászí (Hőger-Siku Andrea).

Miután figyelmesen végighallgatták amint a résztvevők kifejtették álláspontjukat, megpróbálták közösen felfedezni a hasonló filozófiai elveket. Mindannyian egyetértettek abban, hogy egy Isten van, aki a Legfőbb Irányító és Teremtő, Aki a világmindenség Tulajdonosa. Megállapították, hogy az emberek különféleképpen viszonyulnak Istenhez, ezért választanak különböző imádati formákat. Minden embernek egyéni útja van a lelki élet ösvényén.

Fontos és aktuális társadalmi témáról – az öngyilkosságról – folyt a beszélgetés később délután a Civil sziget színpadán. A kerekasztal résztvevője volt: a Fiatalok Öngyilkosságának Megelőzésére Törekvő Civil Szervezet képviselője, két pszichológus, egy büntető jogász, egy szociális munkás, egy evangélikus lelkész, egy zsidó rabbi, az Új Akropolisz Filozófiai Iskola képviselője és Rádhika déví dászí is.

Az érdekfeszítő beszélgetés során kiderült, hogy sajnos az öngyilkossági ráta Magyarországon jó kétszerese az EU átlagnak. Tavaly 100 000 lakos közül 24-en vetettek véget az életüknek, míg ez a szám az EU más országainál 10 alatt maradt. Az adatok szerint legtöbben a 40-50 év körüli férfiak közül menekülnek el ily módon a problémák elől. A résztvevők megállapították, hogy a lelki válságban szenvedő emberek megsegítésére a különböző civil szervezetek, szakemberek, vallások, oktatási és egészségügyi intézmények összefogására volna szükség. Egyetértés született afelől, hogy a közösségeknek nyitottnak kell lenniük a velük kapcsolatba kerülő emberek lelki problémáira, valamint a feléjük küldött S.O.S jeleket felfogva segítséget kell nyújtaniuk az életükben elbizonytalanodott embereknek.