Az emberi létezés célja – Kereszténység és Krisna-hit párbeszéd (Videó!)

Admin Hírek, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vallásközi beszélgetés-sorozatot indított 2014 szeptemberében, amelynek keretében a világvallások tudós és gyakorló képviselői bepillantást adnak vallásuk legfontosabb teológiai témáiba. A program különlegességét az adja, hogy szisztematikusan feltárjuk a teológiák hasonlóságait és különbözőségeit. Mivel minden vallást ugyanazon tematika szerint vetünk össze, így lehetővé válik a programban szereplő vallások mindegyik másikkal való összehasonlítása is. Hiszünk abban, hogy kölcsönösen gazdagítani tudjuk egymást!

December 11-ei párbeszéd témája:Az emberi létezés célja
-Az emberi élet különlegessége, értelme és célja
-Az ember mint közösségi lény társadalmi kötelességei

Előadók:
Szuromi Szabolcs, Római katolikus pap, szerzetes. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, egyetemi tanár. A Magyar Kánonjogi Társaság elnöke.
Sivaráma Szvámí Mahárádzsa, vaisnava teológus, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze. Jelenleg az ISKCON nemzetközi irányító testületének (GBC) tagja.
Moderátor:
Dr. Banyár Magdolna (Mahárání Déví Dászí) közgazdász, szociológus, főiskolai tanár, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (www.bhf.hu) rektora.

Forrás: http://vallaskozi.bhf.hu/2014/index.html

www.bhf.hu