A világvallások nyelvén – utak Istenhez

Admin Hírek, Vallásközi - Cikkek, szemelvények, Vallásközi - Hírek

A Krisna-tudat vagy vaisnavizmus egyistenhit, India ősi vallása és kultúrája, amely a Védákon, a tudás törvénykönyvein nyugszik. A védikus felfogás szerint Isten a különböző korokban, különböző népeknek ugyanazt az üzenetét más-más megfogalmazásban küldte el aszerint, hogy az adott nép milyen módon tudja követni az Ő utasításait a korszellemnek megfelelően. Más világvallások képviselőire ezért úgy tekintünk, mint akik Isten szavát követik, tehát méltók a tiszteletünkre és a figyelmünkre. Amikor tanulmányozzuk a többi vallást, azzal a saját hitünk is gazdagodik, mivel a hasonló tanítások megismerése erősíti a saját teológiánkba vetett hitünket. Vajon minden vallás egyenértékű? Valójában nem csak egyetlen út vezet „Rómába”, …

Vállvetve állunk – a Vallások a Békéért állásfoglalása a koronavírus kapcsán

Admin Hírek, Vallásközi - Hírek

A Vallások a Békéért (Religions for Peace) mozgalom figyelemmel kíséri a koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos eseményeket. A WHO a jelenséget „ellenőrizhető pándémiának” minősítette. A vírus megfékezése most a legfontosabb feladat, és mindenkit arra bíztatunk, hogy kövesse a WHO ajánlásait annak érdekében, hogy magát és másokat megóvjon a fertőzéstől.  Az emberiség családjának az elmúlt hetekben komoly kihívással kellett szembenéznie. Ahogyan ez lenni szokott a globális kihívásoknál, a járvány nincs tekintettel sem regionális határokra, sem országhatárokra, nem tesz különbséget vallási, etnikai, faji, nemi vagy politikai alapon. Ezekben a nagy óvatosságot követelő, nehéz időkben támaszkodjunk azokra a tanításokra, amelyek minden vallási és lelki hagyományban …

Találkozó a Vietnami Buddhista Egyház képviselőivel

Admin Aktuális, Hírek, Kiemelt, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek, Vallásközi - Nemzetközi kapcsolatok

Augusztus 15-én, a telihold alkalmával nem csak mi Krisna-hívők ünnepeltünk jeles alkalmat, hanem a Magyarországi Vietnami Buddhista Egyház tagjai is. A Vu-Lan Fesztivál, vagy Ullambana, buddhista hálaadási ünnep, amely során az ősök és a szülők tisztelete kerül a fókuszba. Az idei ünnepség egyúttal az egyházi Pagoda épület átadásának 4. évfordulója is, amelyre kedvesen meginvitáltak bennünket. Mi pedig nagy örömmel tettünk eleget a kedves felkérésnek. A találkozó során Madhupati Dász, Krisna-hívő lelkész találkozhatott a Nagytiszteletű Thích Tien Baoval, a Vietnam Buddhista Egyház Fő Szerzetesével, és a Magyarországi Vietnami Buddhista Egyesület főtanácsadójával. Augusztus 23-án, Janmastami napján, Krisna születésnapján pedig látogatást is tett …

A vallásközi összefogás szerepe a társadalmi összetartás és az emberi biztonság területén (Videó, EN)

Admin Hírek, Médiatár, Vallásközi - Hírek, Vallásközi - Konferenciák, Videótár

A világ vallásainak magasrangú európai képviselői Magyarországon tartották közgyűlésüket és konferenciájukat, 2018-ban, Budapesten. A találkozóról és az ott elhangzott szimpózium beszélgetésről megtekinthetők a felvételek, angol nyelven. Az ECRL 2018 évi budapesti közgyűlése mellett, egy szimpóziumot is tartott a magyar fővárosban „A vallásközi összefogás szerepe a társadalmi összetartás és az emberi biztonság területén”címmel. Itt az előadásokat követően panelbeszélgetésre került sor a Fortuna Hajón.   A szimpózium zárásaként a kerekasztal-beszélgetés során a Magyarországi Református egyházat képviselő Bölcskei Gusztáv nyugalmazott református püspök, Róna Tamás rabbi, Kiss Ulrich jezsuita szerzetes, Sulok Zoltán, Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke és Mérő Mátyás vaisnava lelkész osztotta meg a vallásközi együttműködés …

Vatikáni üdvözlet Dívali alkalmából

Admin Hírek, Vallásközi - Hírek

A katolikus egyházfő közvetlen alárendeltségében működő vatikáni Vallásközi Párbeszéd Tanácsa ünnepi üzenetben üdvözölte a világ hindu hívőit Dípávalí, a fény ünnepe és a hindu újév alkalmából. Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ püspök, a Tanács titkára üzenetében kiemelte a szegénység elleni küzdelem, a szenvedő emberiségnek nyújtott segítség fontosságát. Az üzenet ráirányítja a figyelmet arra, hogy a különböző vallások számára adott az együttműködés lehetősége, és kötelességük is a legelesettebbeket segítése a karitatív tevékenység végzése során.

Azok az értékek, melyek összekötnek, erősebbek, mint az eltérések közöttünk

Admin Hírek, Sajtópont, Vallásközi - Hírek, Vallásközi - Konferenciák, Vallásközi - Nemzetközi kapcsolatok

Európa vallási vezetői felhívják a közösségeket, hogy tegyék félre az előítéleteket és a megkülönböztetést. 2018 május 7-8-án az Európai Vallási Vezetők Tanácsa a szépséges és történelmi Budapest városában tanácskozott a “Vallásközi együttműködés szerepe a közösségi összetartás és emberi biztonság” témájában. Az ECRL tanácskozása a judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus, a szikh vallás és zoroasztrianizmus magas rangú képviselőit egyesítette. Szimpóziumot is tartottak arról, hogy a vallások hogyan támogathatják azokat a törekvéseket, amelyek a negatív sztereotípiák felszámolására, a jelenleg fennálló mély megosztottság helyett egyetértés elérésére irányulnak, és hogyan járulhatnak ahhoz, hogy Európában biztonságos, békés és összetartó közösségek és …

Európa vallási vezetői Budapesten tartanak megbeszélést a vallások közötti együttműködés szerepéről

Admin Hírek, Sajtópont, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek, Vallásközi - Konferenciák, Vallásközi - Nemzetközi kapcsolatok

2018. május 7-8. A világ vallásainak magasrangú európai képviselői Magyarországon tartják soron következő közgyűlésüket és konferenciájukat. Az Európai Vallási Vezetők Tanácsa Európa legreprezentatívabb vallásközi tanácsa, amely része a világot átölelő Vallások a Békéért (Religions for Peace) hálózatnak. Noha már 2002-ben létrehozták, az Európai Vallási Vezetők Tanácsa első ízben tartja éves közgyűlését Magyarországon. A Tanács a világ nagy vallásainak és vezetőiknek lelki, etikai és erkölcsi erőforrásaira támaszkodik annak érdekében, hogy támogassa a béke, a társadalmi harmónia és biztonság építését szerte Európában és tágabban az egész világon. Magyarországi találkozója kapcsán a Tanács, a vallásközi együttműködésnek a társadalmi összetartásban és az emberi biztonságban játszott szerepével …

Vallások a békéért: vallásközi konferencia és kiemelt ételosztás Budapesten

Admin Hírek, Programajánló, Sajtópont, Vallásközi - Hírek

Hazánk ad otthont az Európai Vallási Vezetők Tanácsa (European Council of Religious Leaders – ECRL) soron következő éves közgyűlésének és konferenciájának. A találkozóhoz kapcsolódóan a szervezet egy nyilvános vallásközi szimpóziumot is szervez Budapesten, május 8-án, majd csatlakozik a krisnás Ételt az Életért Alapítvány karitatív akciójához a Városligetben. Az Európai Vallási Vezetők Tanácsának küldetéseAz ENSZ égisze alatt működő Vallások a Békéért (Religions for Peace) szervezet európai ága, az Európai Vallási Vezetők Tanácsának küldetése, hogy megalapozza a vallások közötti szolidaritást és békét, növelje a különféle felekezetű emberek közötti elfogadást – hiszen Európa vallási és kulturális értelemben is rendkívül sokszínű és gazdag kontinens. …

A klasszikus indiai templomi táncműhely George Saju jezsuita szerzetessel

Admin Hírek, Vallásközi - Hírek

A nemzetközi hírű jezsuita pap és bharatanatyam táncos egész napos műhelyére várjuk az érdeklődőket. A részvétel ingyenes, angol nyelvtudás szükséges. A műhelymunka során rövid táncelőadás is születik, amelyet szeptember 19-én 18.00 órakor nagyobb közönség előtt mutatnak be a résztvevők. A program regisztrációköteles. Jelentkezni a [email protected] e-mail címen lehet, rövid bemutatkozással, elérhetőségekkel (e-mail cím, telefonszám). A jelentkezésnek feltétele a műhelyen való egész napos jelenlét és a táncbemutatón való részvétel vállalása.  Időpont:  2017. szeptember 19., kedd, 09:30 Helyszín:   Párbeszéd Háza, Konferenciaterem 1085 Budapest, Horánszky u. 20. Időpont: Szeptember 19, reggel 9.30-tól 20.00-ig Ars Sacra program.

Közös gondolkodás a jövőnkről – nyilatkozat a tihanyi vallásközi konferenciáról

Admin Hírek, Vallásközi - Hírek

A Tihanyi Bencés Apátságban 2017. június 14-15-én megtartott Közös gondolkodás a jövőnkről – Konferencia az ember és a környezete kulturális és morális egységéről című konferencia szervezői és résztvevői az alábbi nyilatkozatot fogadták el. A konferencián Krisna-völgyi és a magyarországi Krisna-hívők is képviseltették magukat. Felismerve és elfogadva, hogy… … az ember nem tekintheti úgy, mintha  a világ minden dolga és élőlénye az ő szolgálatára lenne rendelve, nem a többi teremtménytől elkülönítve létezünk, hanem gyönyörű egyetemes közösséget alkotunk a világ többi élőlényével; … át kell éreznünk, hogy szükségünk van egymásra, felelősséggel tartozunk másokért és a világért; … környezetünk, társadalmaink és a javakkal való gazdálkodásunk …

Feltámadás, gyász, vigasz – Vallásközi Párbeszéd Társasága találkozója

Admin Hírek, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek

A VAPATA, a Vallásközi Párbeszéd Társasága havi összejövetelét június 6-án a csillaghegyi Haré Krisna Kulturális Központban tartotta. A rendezvényen részt vettek katolikus teológusok, református lelkészek, a Bahá’i és a Brahma Kumárisz közösségek tagjai valamint a házigazdák részéről Krisna-hívő lelkészek.   A beszélgetés a 24.hu internetes oldal Isten tudja vallásközi rovatának és az azonos című válogatáskötet alapján indult el. A nap témája a feltámadás, gyász és a vigasz volt, a különböző felekezetek teológiájuk szerint adtak válaszokat a felmerülő fajsúlyos és fájó kérdésekre. Mindenki beszámolt a vallásukra jellemző temetkezési szokásokról és arról, hogyan adnak vigasztalást a hozzátartozók számára.A felek megvitatták még a …

Május 23.: Szent helyek – vallások a saját szakrális helyeikről

Admin Budapest programajánló, Hírek, Programajánló, Vallásközi - Hírek

Szent helyek címmel rendez vallásközi ismeretterjesztő előadást a Keresztény-Zsidó Társaság, melynek keretében a résztvevő felek ismertetik vallásuk és hitéletük legfontosabb magyarországi szent helyeiket, illetve a világban megtalálható leglényegesebb szent helyeik kultúrtörténetét, szellemi jelentőségét. Megnyitó: VARGA LAJOS váci segédpüspök, HORVÁTH ZOLTÁN ISTVÁN esperes plébános Előadások:RÓNA TAMÁS – Alföldi régió vezető rabbijaAz Égi Siratófal meghívása ABDUL-FATTAH MUNIF – iszlámszakértő, Magyarországi Muszlimok EgyházaAz iszlám vallás legszentebb helyei KOVÁCS MIKLÓS AHMED – Magyar Iszlám Közösség imámjaMedina – a Próféta városa MÉRŐ MÁTYÁS – Krisna-hívő lelkész,a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége nemzetközi referenseA Krisna-tudat szent helyei Magyarországon SZÉCSI JÓZSEF – vallásfilozófus, egyetemi docensÍr Dávíd NÉMETH PÁL …

A Kelet bölcsessége – Keleti Vallások Hete

Admin Hírek, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek

Idén tavasszal is megrendezésre kerül a Keleti Vallások Hete rendezvénysorozat, amelynek lényege, hogy 3 egyház részvételével, egy a vallásközi kerekasztalprogramokon túlmutató, vallás-ismereti programra invitálják az érdeklődőket. A program ingyenes és bárki számára nyitott, a szervezők kifejezett célja, hogy mindenki bepillantást nyerhessen lelki életükbe, mindennapi gyakorlataikba.   A résztvevő egyházak célja, hogy a vallást ne egy steril, elméleti tudományként mutassák be, hanem saját szent helyeiken, kultúrájukat, szokásaikat, akár rítusaikat bemutatva és feltárva a vallások gyakorlásáról kézzelfogható, átélhető élményt nyújtsanak. Hiszen ez az az élmény, ez az az érzelmi többlet, ami miatt a legtöbb vallásos személy aktív gyakorlóvá válik.   A Keleti …