Az MKTHK állásfoglalása a párizsi terrorcselekményekkel kapcsolatosan

Admin Hírek, Sajtópont

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége megrendüléssel áll a Charlie Hebdo magazin munkatársai elleni és a párizsi kóserboltban történt terrortámadás híre előtt, és mélységesen elítéli azokat! Közösségünk ezúton szeretné együttérzését és szolidaritását kifejezni az áldozatok, munkatársaik és hozzátartozóik iránt. Az Istentől eredő élet kioltására tett bármilyen kísérlet borzalmas, barbár tett, amely méltatlan arra, hogy a Teremtő szándékát akár csak feltételezzük is benne.

Úgy véljük, hogy bár a szabad véleménynyilvánítás joga mindenkit egyenlően megillet, törekednünk kell arra, hogy gondolataink, szavaink és tetteink erőszakmentesek legyenek. A Bhagavad-gítá örökérvényű bölcseletei szerint mondanivalónkat olyan módon érdemes megformáznunk, hogy azok ”ne okozzanak aggodalmat senkinek”.

Az ősi védikus írások szerint Isten a különböző korokban újra és újra gondoskodik arról, hogy személyesen vagy lelki tanítókon keresztül átadja a Róla szóló tudást az emberiségnek, mely különféle szentírások formájában marad hátra az utókornak. E szent iratokban fellelhetőek a különféle tanítások közötti párhuzamok, és világosan körvonalazódik, hogy Isten minden esetben az egymás iránti elfogadásra, alázatra, szolgálatra és szeretetre tanítja az emberiséget, és óva int az erőszak minden formájától. A közelmúlt terrorcselekményei véleményünk szerint ezért nem fakadhatnak vallási tőről, hanem pusztán e tökéletes tanítások érdekvezérelt, rosszindulatú félremagyarázásai.

Egyházunk mindig is külön hangsúlyt fektetett és ennek megfelelően állandó kezdeményezője a vallások közötti párbeszédnek. Meggyőződésünk, hogy amikor a vallási képviselők közös platformra helyezkednek az egyetlen Isten szeretete és szolgálata mentén és elismerik az Úr egyetemes mivoltát, akkor a vallások és világnézetek közötti konfliktusok elveszítik minden létjogosultságukat, együttes munkájuk pedig a társadalom és az egész emberiség hasznára válik.