Engedélyezi a védikus kultúra a hamvasztásos temetést?

Admin Filozófia, Hírek

Melyik vallás engedélyezi a hamvasztásos temetést? Van, amelyik tiltja? Hamvasztás után lehetséges a feltámadás? Ezen a héten egy sokakat foglalkoztató kérdéskört – illetve mindjárt egyből kettőt is – jártunk körbe, nevezetesen a hamvasztásos temetés lehetőségéről, valamint a feltámadás bizonyos részleteiről kérdeztük a vallások képviselőit.

Az Ön vallása szerint lehet valakit hamvasztás utáni szétszóratással temetni? Ha igen, akkor az illető ugyanúgy kerülhet-e a mennybe, illetve mi a helyzete a feltámadáskor? – kérdezi Rába Géza rovatszerkesztő a Hír24 Isten tudja rovatában…

A védikus írások részletes leírással szolgálnak a halálról, az azt követő rituálékról, valamint a lélek útjáról, melyet a test elhagyása után tesz meg.

A Garuda Purána szerint amikor az örökkévaló lélek a halál pillanatában, az elviselhetetlenné vált fájdalom miatt elhagyni kényszerül mulandó anyagi testét, egy utazásra indul. Az úticélt az élete során elkövetett tettei jelölik ki (karma), eszerint mehet a felsőbb mennyei bolygók, vagy akár a transzcendentális birodalom felé, ha azonban életét bűnök terhelték, a hét pokoli bolygórendszer felé kísérik őt.

Az anyagi test, melyet a Bhagavad-gíta pusztán egy ruházathoz hasonlít, hasznát veszti a halál pillanatában, hiszen a lélekszikra jelenléte nélkül azonnal bomlásnak indul. Az írások azt tanácsolják ezért, hogy annak a testét, aki nappal hunyt el, még naplemente előtt, aki pedig éjjel hunyt el, még napfelkelte előtt el kell hamvasztani. Mindez a tisztaság elveinek betartása mellett azt a célt is szolgálja, hogy az átmeneti testétől megvált lelket ne akadályozza további útjában, ne vonzza vissza hátrahagyott életéhez. Az útmutatások szerint a hamvakat ildomos ezután egy szent folyóba szórni, mely képes elősegíteni az elhunyt megtisztulását. A halotti szertartások sora az egy életre előírt tízféle rituálé közül az utolsó, melyet az Úr szent neveinek éneklése, és különféle imák recitálása kísér.

A feltámadás a védikus írások értelmében kétféle jelenségre utalhat. Egyik értelmezés szerint a reinkarnációra, azaz a ciklikus ujjászületésre – történetesen arra, hogy a lélek visszatérhet ebbe az anyagi teremtésbe, hogy folytassa lelki fejlődését onnan, ahol az előző élete végén megszakadt. De utalhat arra is, hogy a lélek nem születik meg többé ebben az átmeneti világban, hanem örökre visszatér a mennybe, Isten társaságába.

Gandharvika Prema deví dászí (Szilaj Péterné)
Vaisnava (Krisna hívő) lelkész

Más vallási képviselők válaszai: http://www.hir24.hu/elet-stilus/2015/05/08/hamvasztas-utan-feltamadas/

Fotó: piqs.de