Tulsi Gabbard: Sríla Prabhupáda Amerikába érkezésének emlékére

Admin Hírek

Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Kongresszusának képviselő asszonya évek óta a politikai életben tevékenykedik, hogy társadalomjobbító törekvéseit széles körben is megismertethesse. Magánemberként a Krisna-tudat elveit és tanításait követi, nagyapja Sríla Prabhupáda, alapító lelki tanítómesterünk személyes tanítványa volt. Ennél fogva vaisnava családban nőtt fel és egész életével és tevékenységével a Krisna-tudat elveit képviseli. Sríla Prabhupáda 70 éves korában hajózott el Indiából Amerikába, hogy a nyugat emberével is megismertesse India ősi tanításait. Az USA-ba érkezésének 50. évfordulója alkalmából a hívők szerte a világon megemlékezéseket és ünnepségeket szerveztek. Tulsi Gabbard képviselő asszony ez alkalomból egy videó-üzenettel emlékezett meg Sríla Prabhupáda átütő eredményeiről és az általa átadott legfontosabb tanításról a Szent Név, Krisna neveinek énekléséről.