A nemi életre vonatkozó tiltások valódi célja

Admin Filozófia, Hírek

A szexualitás kérdésköre – szinte kivétel nélkül – minden embert érint. Sokak szerint a vallások tabuvá teszik a szexualitást. A különböző vallások, más és más módon tesznek ajánlásokat, esetleg fogalmaznak meg különböző tiltásokat. Az Isten tudja válaszadói ezúttal a szexualitás és a vallások témájában feltett kérdésünkre válaszoltak. A téma népszerűsége okán, a keresztény tanítók közül ezúttal egy katolikus és egy protestáns tanítót is megkérdeztünk.

A konkrét kérdésünk így hangzott: Szabályozza-e bármilyen módon az ön vallása a hívek nemi életét, akár tiltás, akár ajánlás szintjén? – írja a 24. hun Rába Géza rovatszerkesztő.

Krisna híveinek életében mind ajánlás, mind pedig tiltásként is beszélnek a szentírások a szexuális életről. A hívők (bhakták) célja az Isten iránti tiszta szeretet, a Krisnával való örök lelki kapcsolat elérése. Ehhez a célhoz segítenek a szabályozó elvek, ami az ember életét olyan módon tereli, hogy az minél jobban kedvezzen a szeretet eléréséhez – azaz csökkentse az anyagi élvezetek iránti kötődést és növelje a lelki ragaszkodást Istenhez. A Bhagavad-gítában Krisna kijelenti, hogy a vallásos elvek szerinti nemi élet összhangban van Vele. Ez azt jelenti, hogy a házastársak közötti szexuális érintkezés gyermekáldás érdekében tiszta és a vallásos életet segítő tett. Minden más, ami nem ebbe a kategóriába esik, kisebb-nagyobb mértékben hátráltatja a lelki gyakorlót a tiszta szeretet elérésében.

A Krisna-hívő hagyományban a vallásos szabályozó elveket két fő kategóriába sorolják: az elsődleges elvek, melyek a közvetlen Isten-tapasztalat megélését segítik, és a másodlagos elvek, amik az anyagi világhoz való kötődés csökkentését célozzák. Az elsődleges lelki gyakorlatokra példa a szentírások tanulmányozása, Isten dicsőítése énekkel, imádkozás, zarándoklat szent helyekre stb. Ezek a gyakorlatok segítik a hívőt Istennel fennálló meghitt kapcsolatának megtapasztalásában. Ez az odaadó élet szíve-lelke. A másodlagos elvek ugyanúgy fontosak, mert a lelki előrehaladás másik alappillérei – ezek között találjuk a szexuális élet irányelveit is.

Ahogy a lelki gyakorló Krisna iránti ragaszkodása és vonzalma növekszik, úgy hagynak alább a világhoz való kötődései fokozatosan.

Tornóczky Gusztáv József
hindu/vaisnava oktató, jógaoktató

Más vallási képviselők válaszai a témában >>