December 2.: Guruszerepben – Van tanulás példa nélkül? (Létkérdés Konferencia)

Admin Hírek, Oktatás

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola idei rendezvénye az oktatás témájára fókuszál. Milyen modellt ajánl az indiai védikus irodalom az emberek hatékony oktatása érdekében, és milyen esélyek mutatkoznak e módszer modernkori alkalmazására? A konferencián a részvétel ingyenes!

Az intézményes oktatási rendszer egyik visszatérő témája a társadalmi vitáknak nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Az iskolarendszer társadalmi szintű szervezésének és finanszírozási rendszerének problémái mellett azonban mélyebb, az oktatás alapelveit érintő kérdések is felvethetőek – amelyek talán még lényegesebbek, megválaszolásuk pedig szerteágazó módon hat ki az oktatás minden területére.

Mit tekintsünk az oktatás végső céljának az emberi társadalomban? Milyenné kellene válniuk azoknak, akik a fontos, de nem mindig hálás tanári szerepre vállalkoznak? Mitől válik hatékonnyá az oktatás folyamata, mi teszi motiválttá, érdeklődővé és fogékonnyá a különböző életkorú diákokat? Milyennek kellene lennie egy ideális diáknak? Mely tárgyaknak milyen súlyt biztosítsunk a tantárgyi szerkezetben? Hogyan segítheti egy intézmény, vagy intézményhálózat felépítése és szervezési módja az oktatás sikerét?

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola a tradicionális indiai oktatási módszer szellemében végzi munkáját, ami a 21. században rengeteg kihívással jár. A Főiskola előadói arra vállalkoznak, hogy egyrészt bemutatják a hagyományos, a guru kiemelt szerepén alapuló védikus oktatás alapelveit; másrészt pedig ismertetik, hogy milyen módon, és milyen eredménnyel igyekeznek mindezeket megvalósítani Európa közepén.

létkérdés

A PROGRAMRÓL

A 2016-os Létkérdés Konferenciára december 2-án pénteken, délután 13 és 18 óra között kerül sor, az Aranytíz Kultúrházban (V. Arany János u. 10.). Megtisztelőnek tartjuk, hogy az eseményt Őexellenciája Rahul Chhabra, India magyarországi nagykövete fogja megnyitni egy önálló előadással, melynek címe: „A hagyományos oktatási rendszer továbbélése a mai indiai oktatásban, különös tekintettel a guru szerepére.” Az ő beszédét a Főiskola vezetőinek és néhány tanárának fél-félórás előadása fogja követni.

A rektor-helyettes, Dr. Tóth-Soma László (Gaura Krisna Dásza) összegezve mutatja majd be, hogy a védikus hagyományban melyek voltak a tudásátadás folyamatának központi elemei és elvei; vagyis először a maga tiszta formájában ismerkedhetünk meg a sok ezer éves tradíció oktatási rendszerével, szereplőivel és módszereivel.

A következő öt előadás azt igyekszik bemutatni, hogy a hazai Főiskola milyen módon ülteti át a gyakorlatba az ősi modell lényegi elemeit. Dr. Tasi István (Ísvara Krisna Dásza) adjunktus a főiskolai oktatók felé irányuló elvárásokról beszél. Ma a közkeletű „guru” szó alatt mindössze „szakértőt” értenek, ám hagyományosan jóval többet jelent ennél. Ki lehet guru, és mitől válik guruvá egy tanár? Hogyan alkalmazhatjuk a jelenkorban a guru-koncepciót?

Dr. Banyár Magdolna (Mahárání Déví Dászí), a Főiskola rektora azt mutatja be, miként igyekszik az intézmény példamutatással és a szelíd inspiráció módszerével aktívan érdeklődővé, tisztelettudóvá és befogadó-képessé tenni hallgatóit, akik nem csak elvont tudásanyagot kapnak képzésük során, hanem saját személyiségfejlődésük, valamint az élet spirituális céljának elérése érdekében is hasznosíthatják a tanultakat.

Dr. Halmai Zsuzsa pszichológus, aki számos tárgyat tanít, arról a tudásanyagról ad képet, amit a Főiskola közvetít. Bemutatja az ősi védikus írások tudásának területeit, és hogy a tanári kar milyen arányban és milyen pedagógia módszerekkel teszi mindezeket a tárgyakat aktuálissá és vonzóvá a beiratkozott hallgatók számára.

Dr. Sonkoly Gábor (Rádhánátha Dásza) történész, címzetes főiskola tanár – aki egyúttal az ELTE „Atelier” tanszékének és doktori iskolájának vezetője – intézményszervezési dilemmákat oszt meg velünk. Történetesen azt, hogy miként lehet a magyar felsőoktatás rendszerébe beleágyazni egy több ezer éves kultúra egykor egészen más alapon szerveződött oktatási struktúráját.

A záró előadásban Bakaja Zoltán (Sjámaszundara Dásza) az önismeret tudományáról beszél, és arról, hogy a tanítás védikus módszertana és tudásterületei miként szolgának egyetlen közös, végső célt: az önmegvalósítást.

A rendezvény házigazdája Vasvári Csaba színművész lesz, a közönség tagjai pedig minden előadás végén lehetőséget kapnak kérdéseik megfogalmazására. A Konferencia rendezői minden érdeklődőt szeretettel látnak!

További részletek: letkerdes.hu >>

th_800_500_guruszerepben-eloadok-portrei