Kṛṣṇa megjelenése a templomokban

Admin Filozófia, Hírek

Ha jártál már Hare Kṛṣṇa templomban, biztosan észrevetted, hogy a figyelem középpontjában a templomszoba oltárán levő szoborformák állnak.  Talán el is tűnődtél azon, hogy miért van rajtuk díszes ruha, miért ráz valaki néha csengőt, és miért tart virágokat és füstölőt a formák előtt.

Ez a mūrti-imádat, az isteni formák imádata, amelynek a gyökerei India ősi szentírásaihoz nyúlnak vissza. Ez az imádati forma Indiában gyakori, ám nem korlátozódik a világnak csak egyetlen területére. Láthatjuk az Úr Jézus Krisztus formáit és különböző szenteket, akiket a keresztény tradíciarcanaóban tisztelnek. A kereszténység egyes ágai Jézussal és más szentekkel kapcsolatos relikviákat is nagy becsben tartanak.

Mit jelent a mūrti-imádat?
A mūrti-imádat az odaadó szolgálat, azaz a bhakti-yoga egy formája, amely le
hetővé teszi, hogy minden érzékünket a Legfelsőbb Személy, Isten szolgálatában használjuk. A védikus írások elmondják, hogy a mūrti-imádat különböző dolgok felajánlásának művészete Isten mūrti formájának. A mūrti-imádat nem bálványimádat. Nem fát vagy követ imádunk. A mūrti Kṛṣṇa hiteles inkarnációja, imádatunk tárgya.

Miért imádunk mūrtikat?
A bhakti hagyomány tanítói számos tevékenységet írnak le, melyek segítenek a lelki gyakorlat kezdetén, hogy érzékeinket Isten szolgálatában foglaljuk le. Ezek közül a legfontosabbak:

  • A Śrīmad-Bhāgavatam hallgatása (a legfontosabb szentírás)
  • A lelki életben fejlett emberek társaságában lenni
  • Szent helyen élni
  • Isten szent neveit énekelni
  • Isten mūrti formáját szolgálni nagy hittel

Ez az öt gyakorlat biztosítja a gyors fejlődést az odaadó életben, aminek a csúcspontja a Kṛṣṇa iránt érzett tiszta szeretet. A bölcsek elmagyarázzák, hogy ennek az öt tevékenységnek hatalmas ereje van.

Benne lehet Isten egy mūrtiban?
Kṛṣṇa öt különböző megnyilvánulásban mutatkozik meg imádói előtt: eredeti formájában mint Kṛṣṇa; kiterjedéseiben, akik az univerzumot teremtik; különböző földi inkarnációiban; a mindenki szívében ott lakozó Úrként; és a mūrtiként.

Mivel érzekeink anyagiak, nem vagyunk képesek felfogni az Úr transzcendentális formáját. Ezért könyörületében, Kṛṣṇa megjelenik hiteles formájában, melyet szolgálhatunk – mint például kő, fém, fa formában, sőt akár festményként is.

Ha leveleinket a hivatalos postaládába helyezzük az utcán, akkor biztosak lehetünk abban, hogy leveleink célhoz érnek. Ám ha egy olyan ládába tesszük, ami nem a posta tulajdona, akkor leveleink nem érnek célhoz.  Ugyanígy Istennek is van egy hiteles megjelenése a mūrti formában, ami a Legfelsőbb Úr inkarnációja. Isten ezen a formán keresztül elfogadja szolgálatunkat, és boldogan viszonozza azt egy szeretetteljes kapcsolatban.

Gaura Nitái

A templomi élet központja
Az ISKCON közösségekben az élet a mūrtik körül forog. Az ISKCON bhakták – legyenek akár gyülekezeti tagok, akár templomban élő szerzetesek – a mūrtit tartják életük és lelki gyakorlatuk középpontjának.

A bhakták lehetőség szerint naponta vagy hetente meglátogatják a helyi templomot, hogy imádkozzanak vagy szolgálatot ajánlanak a mūrtiknak. Minden nap sok-sok ceremóniát tartanak, ahol a mūrtiknak füstölőt, ételt vagy virágok ajánlanak fel.

Sokféle vegetáriánus ételt készítenek naponta többször a templom konyhájában, a felajánlott fogásokat pedig szétosztják prasādamként,  azaz megszentelt ételként. Idővel látható, hogy az ilyen szolgálatoktól az imádatot végzők nagyon személyes és szerető kapcsolatot alakítanak ki a mūrtijukkal, odaadással gondoskodnak róluk, új ruhát ajánlanak nekik, ételt, valamint anyagi hozzájárulást, hogy ezzel is hozzájáruljanak a mūrtik szolgálatához. Sok ISKCON bhakta  otthonában is imád mūrtikat, így Kṛṣṇa áll életük központjában.

A mūrti-imádat szabályai
A mūrti-imádat vedikus művészetét és tudományát az Indián kívüli országokban 1967-ben vette be az ISKCON, amikor Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda arra utasította tanítványait, hogy imádjanak mūrtit San Fransiscóban.

1969-ben Śrīla Prabhupāda beavatta az ISKCON első Rādhā-Kṛṣṇa mūrtijait Los Angeles templomában. Néhány hónapon át Prabhupāda intenzív képzésben részesítette tanítványait az odaadó szolgálat minden területén, így a mūrti-imádatban is. Lefektette az ISKCON templomokban végzett mūrti-imádat szabályait.

Azóta az ISKCON megalapította a Mūrti-imádat Minisztériumát, hogy hogy felügyelje a magasszintű imádat töretlenségét. E szabályok többsége a nagy tudós és szent, Śrī Sanātana Gosvāmī Hari-bhakti-vilāsa című, évszázadokkal ezelőtt írt könyvében található.

Nṛsimha Kavaca Dāsa és Antony Brennan
Megjelent a Vissza Istenhez magazin jubileumi számában

Radhe Syama