Méltóságok is részt vettek a Dīvali díszvacsorán

Admin Hírek

Az indiai nagykövet mellett az amerikai nagykövet asszony is megemlékezett az ISKCON 50. évi fennállásáról az idei Dīvali vacsoraesten.

Decemberben került sor a szokásos éves Dīvali rendezvényre, melyen évről évre prominens személyek vesznek részt, leginkább állami tisztségviselők, közéleti személyiségek támogatók, döntéshozók, művészek, más vallások képviselői, egyetemi tanárok, tudósok stb. A politikai élet szereplői a magyar állam képviseletében érkeznek, valamint igen nagy számban újságírók és médiaszemélyiségek is élvezik a vendéglátásunkat.

A rendezvény témája az idei évben az ISKCON megalapításának 50. évfordulója, és Śrīla Prabhupāda munkássága volt. A téma megjelent mind a rendezvényt kísérő kiállításban, mind a színpadi programban, de még az ültetőkártyákon is Śrīla Prabhupādától olvashattak idézeteket a résztvevők.

A rendezvényt jelenlétével tisztelte meg Őexcellenciája Colleen Bell, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, Őexcellenciája Rahul Chhabra az Indiai Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint dr. Fedor Tibor, az egyházügyi államtitkárság főosztályvezetője. A díszvendégek rövid köszöntő beszédükben kifejezték elismerésüket az ISKCON világszerte elért eredményei iránt, illeve üdvözölték a Dīvali szakralitását, a tudás örök értékét, amely a tudatlanság sötétségéből a fényre vezeti az embereket, illetve köszöntötték azt a többszáz millió vaisnavát a világon, akik számára Dīvali az újév legszentebb napja és akik az Úr Kṛṣṇára, mint Rāmacandrára emlékeznek.

A színpadi program részeként a vendégek neves magyar színművészek, Vasvári Csaba és Egres Katinka, illetve Bucsi Annamária operaénekesnő előadásában részleteket hallhattak a Rāmāyana eposzból. A balzsamos ének, a pakhwaj dob, a karatāla és a hegedű kíséretében a színészek produkciója szinte filmvászonszerűen vetítette a hallgatóság szeme elé Rāmacandra csodálatos győzelmét és hazaérkezését Ayodhyába. A közönség elbűvölve hallgatta az ősi történetet.

A rendezvény célja többek között az is volt, hogy Śrīla Prabhupāda személyét és munkásságát legalább olyan mélységekig megismertessük a hallgatósággal, mint amennyire manapság Mahātma Gandhit ismerik. A program csúcspontjaként ezért Őszentsége Śivaráma Swami Mahārāja tartott előadást Śrīla Prabhupāda vallásos gyökereiről, és hogy milyen alapon nevezhetjük az általa világszerte elterjesztett tudást tudománynak. Előadásában kitért az evolúcióelmélet zsákutcáira és tudományos keretek közé helyezte a nyugaton még mindig alternatív tudásként elkönyvelt ősi spirituális tanításokat. Előadásának címe így szólt: Krisna küldötte – a lelki tudomány nagykövete.

Ezt követően Bús Balázs, Budapest III. kerületi polgármestere részére egy elismerést adtunk át, hisz e kerületben épp 10 éve nyitotta meg kapuit budapesti központunk, mely otthont ad Śrī Śrí Dayāl Nitāi Vijāya Gaurāngának, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolának, és a napi 1800  ember étkeztetéséről gondoskodó Ételt az Életért Alapítvány konyhájának is.

A színpadi program zárásanként Mahārāja és a díszvendégek mantrák kíséretében gyújtották meg az ünnepi lángot, Dīvali lámpását.

Az ISKCON 50 éves megemlékezését egy nagyszabású képkiállítással erősítettük, melynek különleges darabja egy Prabhupādáról készült, 400 apró fotóból álló mozaikkép volt. A vendégek már érkezéskor megtekinthették Śrīla Prabhupāda életének legfontosabb állomásait, amit korabeli tárgyakkal illusztráltunk. Írógép, hangfelvevő, könyvek, BTG 1944-ből, levelek, hanglemezek és egy telepakolt bőrönd, amely épp azt tartalmazta, amit Prabhupāda magával vitt 1965-ban a Jaladutára. Az őt bemutató szöveges táblák egyszerre tematikus és kronologikus módon vezették be a látogatókat Ő Isteni Kegyelme életébe, melyet az tett igazán karakteressé, hogy az egyes események mellett párhuzamosan feltüntettük a világtörténelem legemlékezetesebb történéseit. A párhuzamos eseménysor világossá tette, hogy a Kali-kor borzalmas eseményei milyen erős kontrasztban álltak Prabhupāda és az ISKCON ragyogó tevékenységével.

A 300 fős estet egy pincérek által felszolgált pazar vacsora zárta, mely alkalmat adott arra, hogy a vacsoravendégek további lelki témákról beszélgethessenek a vendéglátó Krisna-hívőkkel.