Mi a jó tanító ismérve?

Admin Filozófia, Hírek

Létezik-e az ön vallásának oktatási rendszerében olyan módszer, amellyel megszűrik, hogy ki alkalmas tanítónak? Mi alapján dől el az alkalmasság?

Mivel oktatási intézményeink vallási intézmények, ezért oktatóinknak egyszerre két fő szempontnak is meg kell felelniük. Egyrészről szakmai szempontból a megfelelő felsőoktatási végzettséggel és gyakorlattal kell rendelkezniük, másrészről a vallásos életben több éves tapasztalatot kell szerezniük, melyhez az etika és erkölcstan elsajátítása éppúgy hozzátartozik, mint a teológiai ismeretek.

Oktatási intézményeinkben, beleértve a főiskolai óraadókat is, olyan tanárok állhatnak katedrára, akik megfelelnek a vaisnava elveknek, így követik a szabályozó elveket (pl. nem fogyasztanak húst) és rendszeres hitgyakorlók. Szintén javasolt, hogy a nevelők, oktatók lehetőleg lelki avatással is rendelkezzenek, aminek megszerzése önmagban egy több éves folyamat eredménye. A tanítók, tanárok lelki és erkölcsi alkalmasságát tehát azon keresztül már előzetesen le tudjuk mérni, hogy a hosszú évek során miként viselkednek közösségünkben.

Gurukula

Létezik ezen felül az úgynevezett Lelki Tanácsadói Rendszer, amely kisebb csoportok számára szervez programokat. Egy munkafelvételnél a leendő alkalmazott számára pozitív ajánlást jelent, ha tagja ennek a rendszernek és személyes, közvetlen tanácsadója, aki mélyebben ismeri a hívő személyiségét, kompetenciáit, javasolja egy feladatra.

Természetesen az intézményeinkben oktatók ezen túlmenően a jogszabályoknak megfelelő végzettséggel is rendelkeznek és szakmai továbbképzéseken vesznek részt. A felvételnél a hagyományos technikákat is alkalmazzuk: erkölcsi bizonyítvány, alkalmassági papírok, próbaidő, folyamatos monitoring, stb.

A Krisna-hívők úgy tekintenek a gyermekek nevelésére, hogy ez egy Istennek végzett, kiemelten fontos szolgálat, ezért a legnagyobb figyelmet fordítják erre. A gyermek a védikus elvek szerint egy kis bhakta, azaz hitgyakorló, akit szolgálnunk és tisztelettel oktatnunk kell. A szülők és pedagógusok felelőssége óriási, mivel ők azok a személyek, akin keresztül a gyermek megértheti születésének célját és tökélyre fejlesztheti életét.

Fodor Kata

Más vallási képviselők válaszai a témában >>