Mi a szerepe a vallásoknak, ha az emberiség meghódítja a világűrt?

Admin Filozófia, Hírek

Mi történik a vallásokkal, ha az emberiség elkezd terjeszkedni a világűrben? A különböző vallások milyen szerepet töltenek majd be? Jelen lesznek-e egyáltalán más bolygókon a mai földi vallások?

Korunk egyik legnagyobb tudósa, Stephen Hawking egy nemrégiben megtartott konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberiségnek a túléléshez és ahhoz, hogy ne pusztítsa el önmagát, hogy elkerüljön egy hatalmas katasztrófát, mindenképpen meg kell hódítania a világűrt és kolóniákat kell létrehoznia más bolygókon. Az Isten tudja sorozatban adott hát a kérdés, hogy az emberrel oly szorosan összefüggő vallások, vajon milyen szerepet kapnak egy ilyen helyzetben. Vajon a Földön jelenlévő nagyobb vallások a világegyetem más pontjain is felbukkannak majd? És ha igen, milyen szereppel?

A konkrét kérdésünk így hangzott: Milyen szerepe lehet a vallásoknak, ha az emberiség meghódítja a világűrt és különböző kolóniákat hoz létre más bolygókon? – kérdezi Rába Géza rovatszerkesztő a 24.hu Isten tudja rovatában?

Univerzum

Az emberiség nem hódította meg a világűrt és kolóniákat sem tud létrehozni rajtuk. Nagy előrelépés lenne, ha összhangban tudnánk élni itt a Földön az anyatermészettel és egymással.

A vaisnava szentírások részletes információt adnak univerzumunk felépítéséről és a különböző bolygókon található életről. Szép leírást olvashatunk a Srímad-Bhágavatam 5. Énekében erről a témáról. A tanítások szerint az univerzumunk 3 fő részből áll: 1. felső vagy mennyei bolygók, ahol jámborok élnek; 2. középső bolygók, amelyek közé a Föld is tartozik; és 3. alsó bolygók, ahol a szenvedés az uralkodó. Hogy egy élőlény melyik bolygórendszerben él, azt jámborsága és Istenhez fűződő kapcsolata dönti el. A legjámborabbak élnek a legjobb lehetőségek között, a legkevésbé jámborak pedig a legkorlátozottabb bolygókon. A Földön jámbor és kevésbé jámbor jellemzőket egyaránt találunk az emberekben, ezért ez a középső bolygók egyike. Technikai eszközök segítségével nem lehetséges a bolygóközi utazás, hiszen Isten terve alapján az Ő jóváhagyása kell ahhoz, hogy valaki egy adott bolygóra eljusson és ott éljen a korábban említett jámborsága alapján és ezt “kitrükkölni” nem lehet.

A vallásos emberek célja az istenközelség megélése és ezért nincs semmi jelentősége, hogy hol vannak a világban – hiszen Istennel élnek elégedetten már most. Az anyagi teremtésen túl létezik Isten hajléka, a lelki világ, ahová a hívő halála után el szeretne jutni, hogy ismét örökké Vele élhessen.

Tornóczky Gusztáv József
hindu/vaisnava oktató

Más vallási képviselők válaszai >>