Természetesnek vesszük az erkölcstelen tetteket? Kali ereje napjainkban

Admin Filozófia, Hírek

Mi az a Gonosz? Netán egy konkrét lény lenne? Vagy valami külső erő, ami eltéríti az embert a helyes útról? Biztos, hogy kívül van az erő? Vajon mindenkiben van gonoszság? A vallások sokat foglalkoznak a Gonosz jelenségével, most megtudhatjuk melyik vallás, miként vélekedik a Gonoszról.

A konkrét kérdésünk így hangzott:

Létezik-e Gonosz az ön vallásában? Mit kell róla tudni? – kérdezi Rába Géza rovatszerkesztő a 24.hu Isten tudja hasábjain…

A hinduizmus vaisnava tradíciója szerint létezik Gonosz és befolyással bír az emberekre és ezen keresztül Földünkre. A Srímad-Bhágavatam első énekében konkrétan leírja Vjászadéva, hogy ennek a világkorszaknak az elején nyerte el hatalmát Kali (a Gonosz), aki félreértést, viszályt és háborúskodást okoz az emberek között. Kali először négy helyet kapott ahol kifejtheti hatását, ezek a következők: ahol szerencsejátékot játszanak, ahol mámorítószereket fogyasztanak (pl. alkohol, kábítószerek stb.), ahol állatokat mészárolnak le és ahol a vallásos elvekkel nem egyezően élnek nemi életet (pl. prostitúció). Ezeken kívül kapott még egy ötödik helyet is Kali, ahol arany van, ott is befolyást gyakorolhat. Ha az emberek elkerülik azokat a cselekedeteket és felhagynak azzal a mentalitással, ami Kali ezen öt cselekvési területével kapcsolatos, akkor mentesülnek jelen korszakunk (Kali júga – vaskor) lealacsonyító hatásaitól.

Kali, Kali-yuga

Mivel a jelen társadalomban már általánosnak számítanak ezen tettek, ezért nagyon nehéz megszabadulni hatásuktól. Ha egy lelki gyakorló őszinte szívvel Krisna (Isten) felé fordul, hogy örök kapcsolatát felelevenítse Vele, akkor Isten kegyelméből fokozatos fejlődést ér el és lépésekben megszabadul Kali degradáló hatásaitól. Erre a világkorszakra a legfontosabb folyamat Krisna odaadó szolgálata szeretettel végezve. A szentírások legjobban Isten neveinek éneklését emelik ki, amit mindenki könnyen gyakorolhat felekezeti hovatartozás nélkül is, hiszen mindannyian a gyermekei vagyunk.

Tornóczky Gusztáv József
hindu/vaisnava oktató, jógaoktató

Más vallási képviselők válaszai a témában >>