Vallásközi találkozó Dr. Beer Miklóssal, a Váci egyházmegye püspökével

Admin Hírek, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek

Egyházunk vallásközi kapcsolatokért felelős lelkésze, Mahājana das a Váci egyházmegye püspökénél, Dr. Beer Miklós úrnál tett hivatalos látogatást.

Beer Miklós(1)

A Püspök Úr nagy szeretettel fogadta a Krisna-hívőket a PüspökiPalotában. Mint a beszélgetés első perceiben már fény derült , már olvasta a Bhagavadgītāt, a krisnások legfontosabb szent iratát. A hívők egy Śrīla Prabhupāda életéről szóló könyvvel és Krisna-völgyi termesztésű biotermékekkel ajándékozták meg.

A beszélgetés az egyházak gyakorlati tevékenységéről folyt. Dr. Beer MikBeer Miklós (2)lós bemutatta az egyházmegyében létrehozott Vidékfejlesztési Irodát. A Püspök Úr személyesen is feladatának érzi, hogy a fiatalok megértsék az önellátás szükségességét, szívén viseli a szegénysorban élő emberek életének alakulását, különösen a roma fiatalság életén szeretne markánsan javítani. A Kṛṣṇa-hívők ehhez a programhoz ökológiai és környezetgazdálkodási programjukkal és ismereteikkel, több évtizedes elméleti és gyakorlati fenntarthatósági tapasztalataikkal tudnak hozzájárulni.

A találkozón természetesen szóba került az egyházak karitatív tevékenysége is, így a Krisna-hívők országos ételosztási missziós programja.
A résztvevők egyetértettek abban, hogy az egyházaknak – felekezettől függetlenül – csakúgy, mint a vallásos, hívő embereknek, közös feladatuk az Isten iránti szeretet kifejlesztése az emberek szívében, amellyel igazán megérthetik az anyagi világ mulandóságát és megelőzhetővé válik számos kirekesztő, irigy gondolat és tett, amely ellehetetleníti a minőségi emberi kapcsolatokat.
A Püspök Úr beszélt arról is, hogy a másik fél hitében való elkötelezettségét például kell állítani magunknak. Az erős vallásos meggyőződést – még ha az teológiailag különböző is – tisztelnünk kell egymásban.

A találkozó végeztével a szíves vendéglátókat viszont is meginvitálták Krisna-völgybe a hívők.