Mi gyógyítja a betegségeket?

Admin Filozófia, Hírek

A gyógyszerek, a hit, vagy egyenesen a Mindenható gyógyít? Mennyiben járul hozzá a hit a gyógyuláshoz? Van a hitnek gyógyító ereje? Ha igen, van-e határa és hol lehet meghúzni azt?

Nem az első – és vélhetően nem is az utolsó – olyan esetről olvashattunk a közelmúltban, amikor valaki úgy döntött, hogy nem kezelteti saját, vagy családtagja – ez esetben gyermeke – betegségét, hanem csak és kizárólag a hitét hívja segítségül, arra bízza a gyógyulást. Az említett történetben, ez sajnos hatalmas tragédiával járt, egy gyermek halálával. Mivel ezek a cselekedetek teljes mértékben összefüggnek a vallásos hittel, annak nem feltétlenül helyes értelmezésével, így kézenfekvő volt megkérdeznünk a vallások tanítóit a konkrét esettel kapcsolatban a hit és a gyógyulás egymáshoz fűződő viszonyáról.

A konkrét kérdésünk így hangzott:

Van a hitnek gyógyító ereje? Ha igen, van-e határa és hol lehet meghúzni azt? – kérdezi Rába Géza rovatszerkesztő a 24.hu oldalán.

A fenti cikk egy újabb jó példája annak, hogy a szélsőséges ideológiák nem képviselik hitelesen a különféle vallási irányzatokat.
A védikus tanítások szerint az élőlény nem azonos fizikai testével, hanem karmájának és lelki attitűdjének megfelelően, életről életre új testet fogad el. Az emberi létezés lehetősége nagyon különleges, hiszen általa kapcsolatba léphetünk Istennel és szolgálatot ajánlhatunk Neki. A Krisna-hívők ezért kiemelten vigyáznak testükre, mint egy szolgálati autóra, tudván, hogy ebből nincs másik!
Az Ájurvéda 5000 éves hagyománya, India prevenciós és orvoslási módszertana a Föld legősibb gyógytudománya, ami a test és lélek egyensúlya mellett kifejezetten a testi egészség helyreállítását tűzi ki célul. A Krisna-hívők úgy gondolják, hogy a test egészségére vigyázni nemcsak lehetőségünk van, hanem kötelességünk is. A hívők éppen ezért tartózkodnak a káros anyagok és önpusztító szerek használatától és figyelnek a táplálkozás tisztaságára és közülük sokan pl. jógáznak is.

A természetes módszerek előnyben részesítése ugyanakkor nem zárja ki a modern orvoslást, sőt. Ha szükséges, a kórházi kezelést, antibiotikumot vagy műtéti beavatkozást is el kell fogadni. Az csak természetes, hogy a hívők betegség esetén védelemért imádkoznak Istenhez, de ez nem jelenti azt, hogy ez elég. Minden ésszerű lehetőséget el kell fogadni. Különösen igaz ez egy gyermek esetében. A szülőnek alapvető vallásos kötelessége a gyermekére vigyázni, gondját viselni és minden ártalomtól megóvni. Ezt elhanyagolni bűn egy másik lélekkel, Isten egy másik gyermekével szemben, aki történetesen a mi családunkban született meg. A hit gyógyító erejéről már számos tanulmány született, a tudomány kincseit azonban nem véletlenül kapta meg az emberiség, a társadalom hasznára.

Fodor Kata
vaisnava (Krisna-hívő) teológus

Más vallási képviselők válaszai a témában >>