Mi van, ha valaki nem hisz Istenben?

Admin Filozófia, Hírek

Ismeretes, hogy vannak olyan hallucinogén szerek, melyek annyira illúzióba ejtik fogyasztójukat, hogy azok megfeledkeznek a gravitációról, és kilépnek az emeleti ablakon. Az anyagi energiának is ilyen erős illúziót keltő hatása van, ami képes elhitetni az emberrel, hogy azonos az anyagi testével, pedig valójában örök lélek, Isten elválaszthatatlan része.

Amint a gravitáció is hat az emberre akkor is, ha nem tud róla, azok sorsát is az isteni törvények irányítják, akik nem hisznek Benne.

Az idevágó legfontosabb isteni törvény a karma törvénye, miszerint minden anyagi motivációjú tettnek van visszahatása. Az életről életre, testből testbe vándorló lélek aszerint kap testet az emberek, állatok vagy akár növények birodalmában, hogy milyen tetteket végzett előző életeiben. Ebből a körforgásból csak úgy lehet kikerülni, ha valaki Isten odaadó szolgálatába kezd.

Ha valaki, akár tudatlanul, Istent szolgáló tettet végez, például segíti a Krisna-hívők által végzett karitatív tevékenységet, aminek során Istennek felajánlott ételt osztanak a szegényeknek, akkor még ebben az életben vagy a következőben (ami biztosan emberi lesz) újra kapcsolatba kerülhet Isten híveivel és maga is hívővé válhat. Életről életre fokozatosan tisztulva végül visszamehet eredeti otthonába, a lelki világba, Isten közvetlen szeretetteljes odaadó szolgálatát végezni.

Fontos azonban, hogy Isten a szabad akaratot nem korlátozza: ha az egyén nem akar Isten hívévé válni, vándorolhat tovább az anyagi világban végtelen időkön át, kitéve a születés, halál, öregség, betegség szenvedéseinek.

Madhupati dász (Mérő Mátyás)
vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Más vallási képviselők válaszai a témában >>