November 9.: Szegény gazdagok – gazdag szegények? XII. Létkérdés Konferencia

Admin Hírek

A több mint tíz éve rendszeresen megrendezett Létkérdés Konferenciák a tudomány, a vallások és más társadalmi intézmények termékeny eszmecseréjét szolgálják. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola idei rendezvénye a gazdaság és szegénység témáját járja körül több oldalról. Nem célunk aktuálpolitikai témák megvitatása vagy a jelen társadalmi állapotok részletes elemzése; a szegénység és gazdagság témakörét szélesebb perspektívában vizsgáljuk.

Vajon minden korban és minden társadalomban ugyanazt jelenti „szegénynek”, illetve „gazdagnak” lenni? Mitől függ, hogy valakire „vagyonosként” vagy „nincstelenként” tekint a környezete? Milyen kulturális értelmezések kapcsolódnak a „birtoklás”, a „haszon” vagy éppen az „elégedettség” fogalmaihoz? Milyen értékeket kapcsol ezekhez és kommunikál mindezekről mai, globalizált kultúránk? Milyen formákban jelenik meg a szegénység a különböző társadalmi rétegekben, és milyen módokon lehet enyhíteni? Vannak-e előnyei a szegénységnek? Hogyan ítélik meg az egyes világvallások a gazdagságot és annak ellentétét? Összefügg-e a lelki és anyagi gazdagság, és ha igen, hogyan?

A délelőtt folyamán gazdaság- és kultúrtörténeti, szociológiai, valamint szociálpolitikai előadásokra kerül sor, neves társadalomtudósok közreműködésével.

Délután négy különböző világvallást képviselő teológus előadása hangzik el a szegénység és gazdagság spirituális megközelítéséről; azok megítéléséről és szerepéről az egyes vallások szentírásaiban és vallásgyakorlatában.

Különböző tradíciókat képviselő szeretetszolgálatok, jótékonysági szervezetek képviselőinek kerekasztal-beszélgetése zárja a napot. Itt betekintés nyerhetünk az egyes szervezetek motivációiba, tevékenységeik szervezési elveibe és változatos segítési módszereikbe is.

Előadók és részletes program ITT >>

XII. Létkérdés Konferencia – 2017. november 9.
BIJÓ Rendezvényközpont (XIII. Róbert Károly krt. 96-100.)
A konferencia ingyenes