25 éves Krisna-völgy: Kelet bölcsessége és a magyar hagyományok

Admin Hírek, Kiemelt, Médiatár, Videótár

A somogyvámosi Krisna-völgy kapuja 25 évvel ezelőtt nyílt meg a látogatók előtt, bár akkor még nagyon szerény körülmények uralkodtak az elhagyott birkalegelőn. Az akkori polgármesteren és az ökofalu megálmodóján kívül talán senki sem gondolta volna, hogy nem sokkal később az évi több tízezer látogatónak köszönhetően turistaközponttá változik a zsákfalu.

A hívők negyed évszázad alatt, sok lemondással és szorgalommal, hazánk talán legszebb és legvirágzóbb kistelepülését alkották meg a somogyi dombok közötti fekvő alig 1000 fős lélekszámú faluban. Bebizonyították, hogy a gazdasági nehézségek ellenére, sok tenni akarással még egy elnéptelenedő kistérségben is meg lehet változtatni az események menetét, és elérhető a fejlődés.

A Krisna-hívők ugyanakkor nem törekszenek a robbanásszerű fejlődésre, sokkal inkább a fenntarthatóságra. Jól látszik ez a természet érintetlenségén, az Istentől kapott természeti kincsek megőrzésén. A 280 hektáron elterülő farm mára Európa egyik legnagyobb ökofaluja. Közösségének összetartó ereje a közös vallási hagyományokon és az erős szociális kapcsolatokon alapul, amely elengedhetetlen egy biofalu tartós fennmaradásához.

Krisna-völgy a 25 esztendő alatt fogalommá vált Magyarországon: az egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás szimbólumává. A völgy léte elvek bástyája lett, működése mintaprogrammá vált, és az értékek, amelyeket ez a kis falu néhány száz lakosával képvisel, nemcsak az itt élők, hanem minden magyar polgár számára is örök, követendő értékekké váltak.

25 érték, amelyet Krisna-völgy biofarm létrejötte adott Magyarországnak

 1. Az egyszerű életmód, amely emelkedett gondolkodással párosul
 2. A fejlődés hajszolása helyett a fenntarthatóság elvének oktatása és gyakorlati bemutatása
 3. Visszatérés a természetközeli életmódhoz, amely tisztasággal, rendezettséggel és szépséggel párosul
 4. A lakto-vegetáriánus, erőszakmentes életmód megismertetéséhez és népszerűsítéséhez való hozzájárulás
 5. Közvetve a tisztán növényi, vegán életmód megismertetéséhez való hozzájárulás
 6. Aktív részvétel a tisztán növényi étrend, a vegán gasztronómia elterjedésében
 7. A mások felé végzett szolgálat és gondoskodás, a karitativitás gyakorlata
 8. A hagyományos állattartás helyett a tehénvédelmen alapuló, az állatokkal együttműködő gazdálkodás népszerűsítése
 9. India bölcsességének, több ezer éves kulturális és filozófiai tudáskincsének elérhetővé tétele Magyarországon is
 10. A jóga filozófiájának és gyakorlatának magyarországi megismertetéséhez való hozzájárulás
 11. A klímaváltozásra adott válaszreakcióként hő- és szárazságtűrő állat- és növényfajták meghonosítása
 12. Aktív résztvétel a régi magyar tájfajták megőrzésében és védelmében
 13. Pozitív erkölcsi értékek népszerűsítése, bigottság nélkül
 14. Az “emberek szolgálatának” fogalmát pozitív kontextusba helyezése, pejoratív értelem nélkül
 15. A helyben készült művészeti alkotásokon és kulturális szolgáltatásokon keresztül a tradicionális India művészeti kincseinek megismertetése
 16. A Krisna-hívők és a völgy jelenléte megmutatta, hogy India ősi filozófiája szerint élni minden kultúrában és éghajlaton lehetséges, s ez az életmód nem kultúra specifikus, hanem az egész emberiség hasznára válik
 17. Erőszakmentes, természetközeli életmódja révén rávilágított, hogy lehetséges olyan ökológiai gazdálkodást folytatni, amely a természeti értékek védelmét is figyelembe veszi
 18. Az európai kontinensen élő hinduk számára szent zarándokhelyként funkcionál, így általa jelentős turisztikai és vallási központ létesült hazánkban
 19. Egy hazánkban talán még sehol sem látott lelki és fizikai tisztaságot képvisel, amely példaként szolgál az ide látogatók számára
 20. Krisna-völgy a nyugalom és a béke szigete, így a csendre és elvonulásra vágyók paradicsoma
 21. Ugyanakkor a mantrameditáció végzésének hazai fellegvára, így valódi spirituális kikötő
 22. Krisna-völgy a védikus rendszerű, gyermekközpontú oktatási intézmények, a “gurukulák” színtere
 23. Számos ökológiai kutatási program mintaterülete és a védett fajok, különösen madárfajok menedékhelye
 24. Vegyszermentes mezőgazdaságával és a növénytársítás segítségével mutatja be a kiskertekben is megvalósítható tiszta élelmiszerelőállítás lehetőségét
 25. A Krisna-völgyben élő különböző korcsoportok egy többgenerációs faluközösségként segítik egymást. Erős közösségi kohéziója mintaként szolgálhat a mai Európában és Magyarországon egyaránt.