A könyvterjesztés missziója – védikus tudáskincs a világnak

Admin Filozófia, Hírek

A könyvterjesztés a Kṛṣṇa-hívők egyik legfontosabb vallásos kötelessége, amelyen keresztül a hívők elérik, hogy valóban minden faluba és városba eljusson a védikus bölcsesség esszenciája, legyünk a Föld bármely országában is. Ez volt a Kṛṣṇa-tudatos irodalmat elsőként nagy mennyiségben nyomtató Srīla Prabhupāda ajándéka a világnak. Az utcán a leggyakrabban ezekkel a szerzetesekkel találkozhatnak az emberek. Mit kell tudni róluk? Miért terjesztik vallásuk könyveit és honnan ismerhetjük fel egészen pontosan, hogy tényleg egy a közösséghez tartozó szerzetessel találkoztunk?

Adományozás – a kézzelfogható gondoskodás
A gondoskodás egyik szép kifejeződése, amikor akár kétkezi segítséget nyújtunk, akár tárgyi vagy pénzügyi adományt adunk közvetlenül az embertársainknak, vagy egy segítő szervezetnek. Azt gondolnánk, ma, amikor több ezer alapítvány van Magyarországon, a gondoskodás csúcsát az európai társadalom és kultúra jelenti, hiszen mi már mindenkinek segítünk, legyen szó beteg gyermekekről, házi kedvencekről, vagy természeti katasztrófa károsultjairól. Érdekes tény azonban, hogy a keleti kultúrákban az adás, adakozás egy olyan ősi szokás, aminek a megvalósulásához nincs szükség semmiféle szervezetre. Indiában az adományozásnak és a szerzetesek adománygyűjtésének is évezredes hagyománya van. Noha ott a szegénység főként a nagyvárosok nyomornegyedeiben kézzelfogható, és olykor nagyon súlyos a nélkülözés, a családfenntartók törekszenek arra, hogy étellel lássák el a környék szegényeit, a templomok számára pedig pénzbeli segítséget nyújtanak. A gondoskodáshoz általában nincs szükség szervezetekre, mindenkinek természetes, hogy amije van, azt megosztja másokkal.

A nyugati társadalmakban egészen más módon segíthetünk, több vallási felekezet közül és számtalan civil szervezetből válogathatunk.

Miért jobb egy bejegyzett, ellenőrzött szervezetnek adni, mint ha közvetlenül az utcára tennénk le valahol a pénzünket?
A legtöbb szervezet nagyon hatékonyan, komplex ellátási forma keretében segít a segítségkérőknek, s képes felkutatni azokat a rászorulókat is, akik egyébként sosem kerülnének a látóterükbe. Nemcsak a krízisben segítő, hanem preventív programjaik is vannak, s a bajba kerültek világlátásának megváltoztatásával még hatékonyabban tudnak segíteni.

Az adományozás szép formája, ha felajánljuk adónk 2×1%-át. Az is hatékony, ha egy szervezet honlapján vagy közösségi oldalán keresztül adományozunk, de néha többre van szükség, mint néhány száz vagy ezer forint. A segítség leghatékonyabb formája, mondják, amikor “nemcsak halat adunk, hanem megtanítjuk halászni is” a bajba kerülőt. Vagyis sokkal többet segíthetünk, ha tudást, örök lelki értékeket, stabil értékrendet, mentális kapaszkodót adunk a bajba jutottaknak. Ezzel nem egyszer húzzuk ki a bajból az illetőt, hanem megtanítjuk őt arra, hogyan váljon képessé egyedül kilábalni a szorult helyzetéből, és ami még fontosabb, hogyan kerülje el legközelebb a hasonló krízishelyzeteket. Ehhez tudásra van szükség, olyan tudásra, ami nem steril, hanem ami választ ad az ember valódi helyzetének és értékének alapvető kérdéseire.

Könyvek, amelyek megváltoztatják az életed
A Kṛṣṇa-tudatú hívők már több mint 3 évtizede gyakorolják vallásukat hazánkban. A szervezet tagjai olyan szerzetesek és civil önkéntesek, akik szabadidejükben valamilyen karitatív tevékenységgel is foglalkoznak. Ismertek segítő mentalitásukról, egyszerűségükről és vidám természetükről. A Kṛṣṇa-hívők évtizedek óta terjesztik irodalmi műveiket hazánkban, s az ebből befolyó adományokat a hitéleti tevékenységekre, karitatív és szociális munkára, valamint könyvnyomtatásra költik.

A védikus, azaz ősi indiai szentírásokat, melyek több mint 5000 évesek, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda fordította le angol nyelvre a ’60-as években, és ő látta el a kulturális elemek megértését segítő magyarázatokkal. Később e könyvek az ő munkájaként híresültek el. Számtalan rövidebb, egy-egy fontos témát részletesen taglaló könyvet is írt, pl. a reinkarnációról, vagy a mantrameditációról. Munkáit mára a világ számos nyelvére lefordították, és a legtöbb országba eljuttatták követői. A Kṛṣṇa-tudatú hívők világméretű mozgalma ugyanis elkötelezett abban, hogy a könyvek által közvetlenül Srīla Prabhupāda segítségével érthessük meg a védikus világszemléletet. Könyveit olvasni olyan, mintha egyenesen tőle hallanánk előadásokat az ősi indiai védikus kultúráról.

Honnan tudhatom biztosan, hogy egy könyvterjesztő szerzetessel találkoztam?
A Kṛṣṇa-tudatú hívők számára a könyvek terjesztése szorosan összefonódik az adományok gyűjtésével. A Kṛṣṇa-hívők nem adományokat gyűjtenek, hanem magazinokat és könyveket kínálnak, adományokért cserébe. Ezekből a könyvekből nem 1-1 darab, hanem általában egy egész köteg van náluk.

Miért fontos ezt tudnunk? Természetesen azért, mert a tudatos vásárlók és adományozók mindig pontosan megnézik, kitől mit vásárolnak, kinek és milyen célra adományoznak, s az alábbi szempontok figyelembe vételével biztosak lehetnek abban, hogy jó helyre került az adományuk.

Honnan tudhatjuk, hogy egy utcai könyvterjesztő szerzetessel találkoztunk, és nem egy névtelen adománygyűjtővel?
Nagyon fontos kérdés! A Kṛṣṇa-hívő szerzetesek általában felismerhetőek megjelenésükről. Gyakran szerzetesi, vallási öltözetben jelennek meg, amely az uraknál egy lepelből hajtogatott nadrág, a hölgyeknél szári vagy szoknya, amī kendő, vagy sal viselésével egészül ki.

Emellett általában jellegzetes hajviselet, összefogott vagy fonott haj jellemző a hölgyekre. Az urak leborotválják a hajukat és csak egy kisebb tincset, az úgynevezett szikhát hagyják meg fejük közepén. Mindannyian viselnek egy jellegzetes, fagyöngyökből készült nyakláncot, a kānti malāt.

A Kṛṣṇa-hívő könyvterjesztő szerzetesek azért járják az utcákat, hogy ne csak egyszerűen eladják ezeket a filozófiai tartalmú könyveket, hanem azért is, hogy kérdezni lehessen tőlük az élet magasabb rendű gondolatairól. Egy könyvterjesztő szerzetestől egészen részletesen lehet tudakozódni az ősi India időtlen bölcsességeiről, legtöbbjük tökéletesen járatos a témában. Az általa elmondott információk pedig összhangban vannak azokkal a tényekkel, amelyek a könyvekben vagy az egyház hivatalos weboldalán, a www.kṛṣṇa.hu oldalon olvashatók.

A könyvterjesztő szerzetesek tökéletesen leinformálhatók, fényképes szerzetesi igazolvánnyal rendelkeznek a Magyarországi Kṛṣṇa-tudatú Hívők Közösségétől. Pontosan el tudják mondani, hogy melyik központhoz tartoznak. A templomközpont recepcióját felkeresve, vagy pl. a könyvekben található információs telefonszámokon az adományozók akár érdeklődhetnek is személyükről.
A szerzetesek ugyanakkor jellemükről is felismerhetők, általában szerény, békés, példamutató magaviseletű emberek.

Hogyha valaki adományokkal kedveskedik az Úr Kṛṣṇa híveinek, áldásaikon túl egészen biztosan apró, kedves ajándékokat kap.

„Ám áldásosak az emberek jámbor cselekedetei is, például a védikus szertartások bemutatása, és az adományozás” Srīmad Bhāgavatam 3.9.13.