Hívők és nem hívők egyaránt gyászolják Stephen Hawkingot

Admin Filozófia, Hírek

Bejárta a hír a világsajtót, hogy meghalt Stephen Hawking, világhírű elméleti fizikus. 76 évet élt. Az újságírói vélemények szerint Hawkingot nem (nehezen érthető) tudományos munkássága tette igazán híressé. Népszerűsítő könyvei mellett ritka betegsége tette őt igazán populáris személyiséggé.

21 éves korában mozgóideg sorvadást állapítottak meg nála az orvosok és mindössze néhány évet jósoltak neki. Bár 32 éves korára teljesen megbénult és tolószékbe kényszerült, a Jóisten életben tartotta. Hawking két mozgóképes ujjával vezérelte beszédszintetizátorát. Korlátozottsága ellenére rendkívül aktívan kommunikálta elméleteit és hétköznapi nézeteit a világ felé.
 
Elméletein kívül Hawking agnosztikus (Isten létében kételkedő) felfogásáról is ismert volt. A Nagy Terv (The Grand Design) című, 2010-es könyve szerint az univerzum keletkezéséhez nem volt szükség Istenre; az univerzum csupán a gravitáció törvényének hatására hozta létre saját magát a semmiből. Könyvének kritikusai (kiskorúaktól kezdve egyetemi kollégáiig) rámutattak, hogy mindez azonban nem magyarázza meg a gravitáció eredetét, és azt a paradoxont, hogy miként hozhatná létre egy anyagi dolog saját magát.
 
Véleményem szerint e könyvével és szkeptikus nézeteivel Stephen Hawking nagy szolgálatot végzett a hívők közösségének. Egyházi vezetők, papok és hívő értelmiségiek cikkekben, könyvekben és fórumokon mutattak rá ateista érveinek tarthatatlanságára. Stephen Hawking ráébresztette a világot arra, amiről a legtöbb tudós általában hallgat: hogy a tudomány képtelen választ adni az univerzum és a benne élők végső eredetére. Mivel hatékony élesztőként kelesztette a színvonalas világnézeti párbeszédeket és vitákat, méltán megérdemli a hívőközösség háláját és elismerését.
 
Stephen Hawking élők sorából való eltávozása alkalmából minden őszintén hívő lélek köszönetet mondhat a rendkívüli akaraterőről tanúságot tévő, merész gondolkodónak. A lélekvándorlásban is hívő olvasók pedig azért imádkozhatnak, hogy vagy ismét ilyen befolyásos ateistaként szülessen meg – vagy pedig a másik oldalon, világhírű, Isten dicsőségét magasztaló prédikátorként. Nehéz eldönteni, a kettő közül melyik módon tudna nagyobb szolgálatot végezni a Teremtőnek. Hiszen közvetve, vagy közvetlenül, az általa közvetített üzenet ugyanaz. Egyszerűen az, amit a világ szentírásai évezredek óta egybehangzóan állítanak:
 
„Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” (1 Móz. 1,1)
 
„Ez az anyagi természet, ami egyike energiáimnak, az Én irányításom alatt működik, létrehozva a mozgó és mozdulatlan lények mindegyikét.” (Bhagavad-gítá 9.10)
 
„A Világegyetemen belül az Úr gyakorol hatalmat minden élő élettelen felett.” (Srí Isopanisad 1.)
 

Szerző: Dr. Tasi István (Ísvara Krisna Dásza)