Választhatunk vallási vezetőt is?

Admin Filozófia, Hírek

Létezik a demokrácia a vallások világában?

Kétféle vallási vezetőről beszélhetünk a krisnások esetében: lelki vezető vagy operatív vezető.

Az operatív ügyek terén a GBC titkár (GBC = Governing Body Commission, azaz Vezetői Tanács) a legmagasabb beosztás egy országban, ilyen titkár tehát csak egy lehet országonként. Az ilyen vezetőt elsősorban szakértelme, rátermettsége és felelősségvállalása alapján választják ki, és a jelöléstől kezdve

egy 4-5 éven át tartó procedúra eredményeként nevezik végleg ki.

Ez idő alatt a jelölteknek írniuk kell egy 80-150 oldalas tanulmányt egy adott témában, el kell végezniük egy gyakorlattal egybekötött nemzetközi vezetői és projektmenedzseri képzést, miközben munkájukat 3 mentor is figyelemmel kíséri, végül részt kell venniük egy személyes meghallgatáson. Ezt a vezetőt tehát nem a hívek választják.

Hindu God Krishna
Fotó: Thinkstock

A lelki vezetőkkel szemben egészen más jellegű elvárásokat támaszt a közösség, hiszen ők azok az emberek, akik mások személyes lelki előmenetelével, problémáival foglalkoznak. Esetükben a fokozott megbízhatóság, a lelki tisztaság, a lemondott, példamutató élet a fő szempont, ami alapján a hívek elfogadják őket, valamint az, hogy menedékként tudjanak szolgálni a hozzájuk fordulók számára.

Lelki vezetők lehetnek tanítómesterek vagy tanácsadók. A lelki tanítómester vagy guru az a felhatalmazott, tiszteletben álló szent, aki elfogadhat tanítványokat, és lelki avatásban részesítheti őket, összekapcsolva így a hívőt magával az Úrral. Azokat a Krisna-hívőket pedig, akik vállalják azt, hogy másokat segítenek a lelki tanítómesterük szolgálatában, tanácsadóknak hívjuk, s ez egy önként vállalt szerep.

A gyülekezet mind a lelki tanítómesterek, mind az önkéntes tanácsadók közül szabadon választhat magának lelki vezetőt.

Gurut egy életre, tanácsadót pedig egy-egy éves időtartamra választunk, ám mindkét lelki vezető az Úr és híve között kialakuló örök szeretetteljes kapcsolatunk épülésén munkálkodik.

Gandharviká Préma déví dászí (Szilaj Péterné) – vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Más vallási képviselők válaszai: » link