Augusztus 15.: Balarāma Pūrṇimā – Kṛṣṇa bátyjának megjelenési napja

Admin Filozófia, Hírek

Az Úr Balarāma Kṛṣṇa bátyja. Megjelenését, Balarāma Pūrṇi

 

māt, vagy Balarāma Jayantīt szintén fontos és kedvező ünnepként tartjuk számon, mint ahogy Kṛṣṇáét is.

Az Úr Balarāma a Dvāpara-yugában jelent meg, Rohiṇī és Vasudeva gyermekeként. A védikus naptár szerint Balarāma Pūrṇimā a Śravaṇa (augusztus) hónap 15. teliholdas napjára esik. Balarāma fehér színű bőre azonban milliószor túlragyogja a telihold sugarait.

Az Úr Balarāma Kṛṣṇa elsődleges kiterjedése, a sat, vagy sandhinī-śakti megtestesülése, ami az Úr Kṛṣṇa létenergiája. Az Ő kiterjedése az ezerfejű Ananta Śeṣa, aki semmi mást nem ismer, csakis az Úr szolgálatát. Ő az, aki fekhelyként szolgál az Úr testének. Saṅkarṣaṇa formájában, Vāsudeva elsődleges kiterjedéseként az Úr Balarāma az, aki fenntartja a bolygókat.

A rasák, azaz a különféle transzcendentális kapcsolatok ízeinek megtestesülése Ő, hiszen a különböző korokban és formáiban számtalan különféle kapcsolatot élvez a Legfelsőbb Úrral.

  • Az Úr Balarāma Kṛṣṇa kedvtelései során eszközökként terjeszti ki magát, amelyek által śānta-rasában, azaz semleges hangulatban szolgálja Urát.
  • Lakṣmaṇaként, az Úr Rāmacandra fivéreként dāsya-rasában, azaz testvéri hangulatban szolgálta Őt különféle módon.
  • Balarāma és Nityānanda formájában a sākhya és a vātsalya-rasában szolgálja Kṛṣṇát, hiszen idősebb testvérként jelenik meg, ami szülői magatartást is hordoz magában, hiszen meg kell védelmeznie és gondoskodnia kell fiatalabb testvéréről.
  • A mādhurya-rasát Anaṅga Mañjarīként, azaz Śrīmati Rādhārāṇī húgaként élvezi, hiszen több gondos elrendezést is tesz annak érdekében, hogy nővére és Śrī Kṛṣṇa minél jobban élvezhessék egymás társaságát.

Ő az ādi-guru, azaz a legfelsőbb lelki tanítómester, aki vezeti a bhaktát az odaadás útján, hogy végül visszatérhessen haza, a lelki világba, eredeti otthonába. Balarāma az, aki megadja a szükséges erőt (bala) ahhoz, hogy az önmegvalósítás útján felmerülő akadályokat le tudjuk küzdeni. Az Ő kegye által kaphatjuk meg a Legfelsőbb Úr, Śrī Kṛṣṇa kegyét is. Kezében egy ekét hordoz, ami azt is szimbolizálja, hogy Ő az, aki megműveli a bhakták szívének talaját, hogy az termékennyé és alkalmassá válhasson arra, hogy a Bhakti növénye kisarjadjon és növekedjen benne. A bhakták ezért Balarāma Pūrṇimā alkalmával délig böjtöt tartanak, hogy megkaphassák az Úr Balarāma áldását, a lelki erőt, ami a lelki élet gyakorlásához szükséges.

A Caitanya-līlāban az Úr Balarāma az Úr Nityānanda formájában jelenik meg, és még a legelesettebb megkötött lelkeket is a kegyében részesíti. Az Úr Caitanya még Vyāsa-pūjā ceremóniát is felajánlott a részére, mivel nem különbözik az Úr Balarāmától, aki az eredeti guru.