Reakció Németh Sándor úr jógával kapcsolatos kijelentéseire

Admin Hírek, Sajtópont

Tisztelt Németh Sándor Vezető Lelkész úr!

Tegnap megdöbbenéssel láttuk az előadása azon részletét, amelyben démonidézésnek és okkult tevékenységnek minősítette a jógázást. Előadásában olyan fogalmakat mosott össze, mint a keleti vallások, a jóga, az okkultizmus és az animizmus – láthatóan Ön nem ismeri ezen kifejezések valódi jelentéstartalmát.

Az igazán megrendítő a beszédében mégis az volt, hogy Ön, mint a hazánkban bejegyzett egyik vallási felekezet eszmei vezetője, más világvallásokról miként tarthat olyan, minden tárgyilagosságot és alaposságot nélkülöző előadást, amelyről nem rendelkezik ismeretekkel. Úgy véljük, személyes véleménye nagyközönség előtt történő kinyilatkoztatása előtt érdemes lett volna tudakozódni a jóga legfontosabb hazai képviselőitől, vagy akár magától India kormányától, akik számára a jógahagyomány a kultúra szerves részét képezi. A jóga több ezer éves hagyományának ilyen fokú rágalmazását komoly tiszteletlenségnek tartjuk egy másfél milliárdos népességű ország, és a hinduizmus világvallásával szemben.

Vajon a vélemény, amit megformált a közössége előtt, a HIT Gyülekezete hivatalos állásfoglalása, amivel közössége is azonosulni tud? Vajon a hallgatóság sorai között valóban senki sem ült, aki már első kézből tapasztalta a jóga testi-lelki-szellemi hatásait, vagy Vezető Lelkész úr rájuk is a „démonok ivadékaiként” tekint? Szégyenletesnek tartjuk, hogy Ön, vallási vezetőként nyilvánosan démonizál másokat, legyenek azok más vallású embertársai, vagy olyan hétköznapi emberek, akik boldogok attól, hogy megtalálták a nekik való mozgásformát.

Amennyiben Ön személyes tapasztalatot kíván szerezni arról, ami ellen olyan határozottan fellépett, úgy hadd ajánljuk fel Önnek a lehetőséget, hogy akkreditált, jógamester képzést nyújtó Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolánk jógaóráján 10 alkalommal ingyenesen részt vegyen.

Tisztelettel: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége