Segíts magadon, Isten is megsegít!

Admin Hírek

Mit jelent valójában az, hogy segíts magadon, akkor Isten is megsegít? Mennyire  mi vagyunk felelősek a sorsunkért, az életünk alakulásáért és mennyiben kell tisztán Isten akaratát látni életünk történéseiben? Mint a tanítványi láncolatot képviselő szervezet tagjai, kötelességünk példamutatóan eljárni. Felelősségteljesség és törődés, ezek a Krisna-tudatú mozgalom fontos alapelvei. A mostani koronavírus pándémiával összefüggésben szigorúan követni kell minden javasolt védőintézkedést és a hivatalos ajánlásokat, de ne feledkezzünk meg Isten szerepéről sem. Tenni és bízni!

Lássa Krisna, hogy mindent megteszünk, amit tudunk és nem hagyatkozunk felelőtlenül mindenben Őrá. „Segíts magadon és Isten is megsegít.” Mindeközben ezt abban a tudatban kell tennünk, hogy csak Krisna tud megvédeni bennünket, persze a maga módján.

Ahogyan erre Srila Prabhupada rámutat:

Srimad-Bhagavatam, Hetedik Ének, 9. fejezet, 19. vers, a fejezet címe: Prahlada megbékíti imáival az Úr Nrsimhadevát.

bālasya neha sāraṇam pitarau nṛsiṁha
nārtasya cāgadam udanvati majjato nauḥ
taptasya tat-pratividhir ya ihāñjaseṣṭas
tāvad vibho tanu-bhṛtam tvad-upekṣitānām

Óh, Uram, Nṛsiṁhadeva, óh, Legfelsőbb! Testi életfelfogásuknak köszönhetően azok a megtestesült lelkek, akikkel nem törődsz, s akikről nem gondoskodsz, semmit sem tehetnek javulásuk érdekében. Bármilyen gyógyírt fogadnak el, az segíthet ugyan egy ideig rajtuk, de hatása mégis átmeneti csupán. Egy apa és egy anya nem képes megvédeni a gyermekét, az orvos és a gyógyszer nem tud segíteni a szenvedő betegen, és a hajó az óceánon nem tudja megmenteni a fuldoklót.

MAGYARÁZAT:   A szülői gondoskodás, a különféle betegségek gyógyítására szolgáló orvosságok, valamint a vízen, a levegőben és a földön a védelmet biztosító eszközök formájában mindig arra törekszünk, hogy megszabaduljunk az anyagi világ különféle szenvedéseitől. Nincs azonban olyan út, amely valóban megvédhetne bennünket. Ezek a módszerek átmenetileg eredményesek lehetnek, de nincs tartós hasznuk. Hiába van ott az anya és az apa, nem védhetik meg gyermeküket a váratlan haláltól, a betegségektől és a többi gyötrelemtől. Senki sem segíthet, még a szülők sem. Végső soron az Úr ad oltalmat, és aki Nála keres menedéket, az védelmet kap, efelől nincs kétség. Az Úr a Bhagavad-gītāban (9.31) kijelenti: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati. „Óh, Kuntī fia, hirdesd bátran: az Én hívem nem vész el soha!”

Ha tehát valakit nem védelmez az Úr kegye, semmilyen gyógyír sem lehet hatásos. Teljes mértékben az Úr indokolatlan kegyére kell bíznunk magunkat. Mindennapi kötelességként természetesen el kell fogadnunk más orvosságokat is, de senki sem védelmezheti meg azt, akivel az Istenség Legfelsőbb Személyisége nem törődik. Ebben az anyagi világban mindenki igyekszik enyhíteni az anyagi természet csapásait, végső soron azonban mindenkit teljes mértékben az anyagi természet irányít. Ezért annak ellenére, hogy az úgynevezett filozófusok és tudósok megpróbálnak felülkerekedni az anyagi természet támadásain, mindeddig nem jártak sikerrel. Kṛṣṇa a Bhagavad-gītāban (13.9) azt mondja, hogy az anyagi világban négy dolog jelenti az igazi szenvedést: janma-mṛtyu-jara-vyādhi (születés, halál, öregkor és betegség).

A világ történelme során még senkinek sem sikerült felülemelkednie ezeken a gyötrelmeken, melyeket az anyagi természet okoz. Prakṛteḥ kriyamānāṇi guṇaiḥ karmánii sarvaśaḥ. A természet (prakṛti) olyan erős, hogy senki sem képes legyőzni szigorú törvényeit. A magukat tudósoknak, filozófusoknak, hívőknek és politikusoknak nevező embereknek arra a következtetésre kell jutniuk, hogy nem tudnak lehetőséget ajánlani az emberek számára. Lelkes propagandát kell szervezniük, hogy felébresszék és a Kṛṣṇa-tudat síkjára emeljék a társadalmat. A mi alázatos törekvésünk arra, hogy az egész világon prédikáljuk a Kṛṣṇa-tudatos mozgalmat, az egyetlen gyógyír, amely békés és boldog életet eredményezhet. A Legfelsőbb Úr kegye nélkül (tvad-upekṣitānām) sohasem lehetünk boldogok. Ha továbbra sem tesszük elégedetté legfelsőbb atyánkat, sohasem leszünk boldogok az anyagi világban, sem a felsőbb, sem az alsóbb bolygórendszerekben.

Forrás >>