Isten tolvaja – tanmese nem csak kicsiknek

Fodor Filozófia, Hírek

Egyszer egy felolvasó épp azt a részt adta elő a Śrīmad-Bhāgavatamból az összegyűlt hallgatóságnak, amely Kṛṣa gyönyörű ékszereit írja le, melyeket akkor visel, amikor a teheneket a legelőre hajtja.

Az előadó körül nyüzsögtek az áhítatos emberek. A sokadalom azonban odavonzott egy tolvajt is, aki zsákmány reményében sompolygott oda. Miközben azt figyelte, a hallgatóságból kitől csenhetne el valamit, fél füllel hallotta a Vṛndāvanában élő Kṛṣa csodálatos gazdagságát leíró verseket is. A leírás olyannyira megragadta a figyelmét, hogy csak állt és bámult még azután is, hogy az emberek már rég szétszéledtek.

„El kell mennem Vṛndāvanába, hogy meglessem ezt a fiút az erdőben. Ha valóban annyi ékszere van, ahogy az imént mondták, mindent elveszek tőle és milliomos leszek” – csettintett az ujjával.

Türelmetlenül kelt útra Vṛndāvana felé. „Látnom kell Kṛṣṇát! Látnom kell a kincseket!” – ismételgette magában.

Amikor Vṛndāvanába ért, megkereste az erdőben azt a helyet, ahol a tehénpásztorfiúk játszani szoktak a szentírások szerint. Egy fa mögé bújt és elképzelte, amint Kṛṣṇa pazar ékszereiben megjelenik előtte. Úgy belemerült a képzelődésbe, hogy alig vette észre: az úton valaki közeledik. A zöld szalagként kanyargó erdei ösvényen egy ragyogó szépségű kisfiút pillantott meg. A látvány még őt is meglepte.

„Álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyire csodálatos Kṛṣṇa!” – álmélkodott tágra nyílt szemekkel. Lehasalt a fűbe, hogy észrevétlenül a közelébe férkőzhessen. Ámde minél közelebb ért Hozzá, annál vonzóbbnak találta őt. Amikor Kṛṣṇa már csak egy karnyújtásnyira volt tőle, szétnyitotta a bokrot, amely mögött rejtőzött, odalépett Kṛṣához, és megszólította:

– Úgy látom, Te olyan gazdag vagy, hogy egy magamfajta tolvaj el se tudna költeni akkora vagyont, mint a tiéd. Nekem adnád néhány ékszeredet?

– Nem, nem! – kapott ijedten Kṛṣa a díszeihez. – Yaśodā anya mindig a lelkemre köti, hogy vigyázzak az ékszereimre. Biztosan megharagudna, ha azok nélkül térnék haza – magyarázta megszeppenve. Csakhogy közben eszébe jutott valami: „Semmi kedvem ujjat húzni ezzel a marcona emberrel. Inkább odaadom neki az egyik ékszeremet, mint hogy valamennyit elvegye. Hátha beéri ennyivel.”

Azzal odanyújtott neki egy szikrázó fényű drágakövet és így szólt:

– Ha akarod, ez a tiéd lehet.

A tolvaj azonban ekkor már csupán Kṛṣát látta, minden más megszűnt számára. Szívét csordultig megtöltötte az istenszeretet, és alázatosan azt mondta:

– Minek is kellenének nekem a Te ékszereid? Ezek a csillogó drágakövek akkor a legszebbek, amikor Te magadon viseled őket.

(Megjelent a Vissza Istenhez Magazinban)