Asztrológia és reinkarnáció

Fodor Filozófia, Hírek

A csillagoknak az élőlényekre gyakorolt hatását vizsgáló asztrológiai számítások nem puszta feltételezések, hanem tényeken nyugszanak, amint azt a Srímad-Bhágavatam is megerősíti. Az élőlényeket minden percben a természet törvényei irányítják, ahogyan az állampolgárokat az állam hatalma. Az állam törvényeit könnyű megfigyelni, de az anyagi természet törvényeiről, melyek szövevényesebbek, mint amelyet durva megértésünk felfogni képes, e durva érzékekkel nem lehet tapasztalatot szerezni.

A természet törvénye olyan kifinomult, hogy testünk minden részét bizonyos csillagok hatásai befolyásolják. Az élőlény azért kapja működő testét, hogy az asztronómiai hatások irányítása alatt letöltse börtönbüntetését. Az ember sorsát tehát az határozza meg, milyen volt a csillagok állása születése pillanatában. A valódi horoszkópot tanult asztrológus készíti. Nagy tudomány ez, s attól, hogy egy tudományt helytelenül alkalmaznak, az még nem válik haszontalanná.

A csillagok megfelelő állását sohasem emberi akarat irányítja: mindez a Legfelsőbb Úr felsőbbrendű elrendezése, ami természetesen az élőlény jó vagy rossz tettei szerint történik. Emiatt fontosak tehát a jámbor cselekedetek, melyeket az élőlény végrehajtott. Csak jámbor tettekkel juthat az ember vagyonhoz, műveltséghez és szép külsőhöz.

Részlet: A tökéletesség útja című kötetből (101. oldal)

asztro

Program-tipp >>