Állásfoglalásunk napjaink háborús konfliktusairól

Fodor Hírek, Sajtópont

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége (MKTHK) megdöbbenve áll a világban napjainkban zajló erőszakos események előtt. Az ukrajnai és orosz háborús konfliktus sok százezer polgárt, ezen belül több száz Krisna-hívő (vaisnava) családot érint a Donyec-medencében. Az izraeli-palesztin konfliktus elharapózása, és az iraki-szíriai térségben történő gyilkos merényletek világosan jelzik, hogy a nézeteltérések korának sűrű sötétségében járunk. A különféle háborús és erőszakos események azért igazán fájóak és meghökkentőek, mert az emberiség a generált hadviselésen túl így is számos megoldásra váró nehézség előtt áll napjainkban. Így a pusztító járványok, mint pl. az ebola gyors megfékezése, a szegénység és éhínség felszámolása vagy a globális energia- és ivóvízhiány kérdésköre, amely a legégetőbb mind közül.

Az MKTHK elítéli a különféle vallások ideológiáinak félremagyarázását és felhasználását ellenségeskedések céljából. Az utóbbi hetekben zajló, vallási alapon történő keresztény népirtás pedig egyenesen megengedhetetlen, rettenetes, és a vallások legesszenciálisabb tanításainak közvetlen megszégyenítése.

Az MKTHK a vallási felekezetekkel történő dialógusai során megismerhette a különféle nagyobb vallási irányzatok, (így az iszlám, kereszténység, judaizmus, buddhizmus, taoizmus és más vallások) tanításait és azok közös lényegét. Elmondható, hogy minden vallás Isten – vagy egy közös, magasztos lelki cél – szeretetén és szolgálatán alapszik. A vallások a béke, a megértés, a türelem, és az embertársainkról való együttes gondoskodás kiindulópontjai kell legyenek, ahogy a különféle szentírások kinyilatkoztatott tanításaiban az pontosan le van fektetve. A szent szövegek bármilyen okból, tisztességtelen motivációval történő félremagyarázását, és ez alapján az élőlények elpusztítását borzalmas bűnnek tartjuk!

A védikus szentírások szerint minden ember – nemtől, rassztól, és vallási hovatartozástól függetlenül – sőt, minden állat és más teremtmény is ugyanolyan lélek – nincs köztük különbség. Ha legalább a lelkek szintjén egyenlőnek látjuk az élőlényeket, megérthetjük, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Az élőlények bármilyen jellegű bántalmazása, vagy különbségtétel közöttük súlyos vétek az Úr és teremtése ellen.

A Krisna-hívők szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a világban tapasztalható ellentétek és szörnyű háborús konfliktusok egyes egyedül úgy előzhetők meg, ha az emberek hétköznapjaikban is igyekeznek jámbor és erőszakmentes életet élni és kifejlesztik magukban az egyszerűség, az alázatosság és lelki tisztaság tulajdonságait. Meggyőződésünk, hogy a vegetáriánus életmód és a mámorítószerek kerülése egy békés társadalom kialakulásához vezet.

A hívők imádkoznak a konfliktusok mielőbbi rendeződéséért, valamint különféle akciókkal igyekeznek a háborús területeken élő vaisnavák boldogulását is segíteni.