Mi volt a Földön 4,4 milliárd éve?

Fodor Filozófia, Hírek

Mit mondanak a nagy világvallások az emberiség előtti időkről? Jelenlegi tudomásunk szerint bolygónk legősibb darabja 4,4 milliárd éves. Ehhez képest a mi életünk még porszemnek sem mondható, de még az ezer, vagy többezer éves vallások is csekélynek tűnnek ebben az időtengerben. Mégis az övék a legöregebb ismert tanítások, így hát egyértelmű, hogy meg is kérdeztük őket az elmúlt néhány milliárd évről. Foglalkoznak ezzel egyáltalán a vallások? Van rá válaszuk? Fontos ez a mi életünkre nézve?

Elindult a Hir24.hu internetes portál különleges cikksorozata az Élet-Stílus rovatban, amely fontos, nehéz, olykor kényes vagy éppen fogós társadalmi és etikai kérdésekben a különféle világvallások képviselőit szólaltatja meg.

India ősi szentírásaihoz tartoznak a Puránák, melyek az univerzum őstörténetéről írnak. A Puránák időszemlélete ciklikus, ami azt jelenti, hogy egy időciklus vége magában hordozza egy új időintervallum kezdetét. Ezt a ciklikusságot figyelhetjük meg pl. a nappalok és az éjszakák vagy az évszakok váltakozásában. Univerzális törvény tehát, hogy az aktivitást mindig passzivitás követi. A Bhágavata Purána szerint az anyagi univerzum létének ideje véges, s 4 évszak ismétlődik benne, melyeket júgáknak vagy történelmi korszakoknak neveznek.

A Szatya-júga vagyis az Aranykor a tavasznak felel meg. Ebben a korszakban az embereket az erkölcsi tisztaság, lemondás, könyörületesség és igazmondás jellemzi. A bűnnek nyoma sincs. A nyárhoz hasonlítják a Trétá-júgát, az Ezüstkort, melyben megjelenik a bűn, s csökkennek a jó tulajdonságok. A Dvápara-júgában (Bronzkor, az ősz megfelelője) tovább hanyatlik a vallásosság és az erkölcsösség, majd bekövetkezik a tél, a Kali-júga, azaz a Vaskorszak. A Kali-júgát tengernyi küzdelem, félreértés, tudatlanság, vallástalanság jellemzi, s fokozatosan megjelenik a bűn minden formája.  A négy nagy korszak 1000 köre alkotja Brahmának, az univerzum teremtőjének egy nappalát, amely földi időszámítás szerint 4 milliárd 320 millió évig tart. Ugyanilyen hosszú Brahmának egy éjszakája, mely idő alatt az univerzum kipiheni tevékenységét és a különböző bolygókat benépesítő élőlények mély álomba merülnek az Úr Visnu gigantikus testébe húzódva. Mivel a lelkek Isten parányi részei, örökkévalóan léteznek lelki formájukban, csakis az anyagi testük van kitéve az efféle megsemmisülésnek.

A Bhágavata Purána számításai szerint Brahmá élete 311 trillió 40 milliárd földi évnek felel meg. Bármilyen hosszú ideig is éljen Brahmá, az anyagi univerzumban még ő sem kerülheti el a születést, öregkort, betegséget és a halált.  Jelenleg Kali korszakának 5116. évében tartunk, s 4,4 milliárd évvel ezelőtt pont Brahmá egy éjszakája zajlott, vagyis az élőlények és valamennyi bolygó megnyilvánulatlan állapotban volt.

Rádhiká deví dászí lelkész és Sivaráma Swami vezető vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Ha érdekel, hogy mit válaszolt erre a kérdésre a többi felekezet képviselője (pl. a buddhizmus, a kereszténység vagy az iszlám képviselői) KATTINTS! >>