Van élet a halál után?

Admin Filozófia, Hírek

Van-e bármi a halál után? Folytatódik-e a tudatosság, a létezés, miután a fizikai test felmondja a szolgálatot? A Hír24 Isten tudja rovatában ezt a kérdést tette fel Rába Géza rovatszerkesztő.

Manapság széles körben elfogadott az a materialista nézet, miszerint a tudat, a tudatosság az agy terméke. Ez a nézet jól illeszkedik abba a világfelfogásba, hogy a test halála után vége mindennek, a személy megszűnik létezni.

A Southamptoni Egyetem kutatásai ellentmondanak ennek, és arra utalnak, hogy a tudat az agyon, a testen kívül is létezhet – tehát nem anyagi természetű. Ezzel a felismeréssel még a modern orvostudományban sem ők az elsők, hiszen Ian Stevenson (1918-2007) a Virginiai Egyetem Orvosi Karának professzoraként több mint ezer olyan esetet vizsgált ki detektívhez méltó alapossággal, amely a testtől – és így az agytól – független tudat létére és a lélekvándorlás jelenségére utal.

A védikus bölcsesség szerint a személy nem azonos a testével, hanem halhatatlan lélek, amelynek eredeti tulajdonsága, hogy örök, tudással és boldogsággal teljes. E szerint a lélek jelenlétét a testben a tudat jelzi. Mondhatni, a tudat, a tudatosság kapcsolatban áll  a lélekkel, hiszen az egyéni tudat a lélek jelenlétének a tünete. A tudat cselekedetekben nyilvánul meg, hiszen amikor a tudat távozik a testből, a test nem aktív többé. A puszta anyag nem rendelkezik tudattal, tehát nem is az anyag hozza azt létre.

A tudat és a lélek kapcsolatát könnyebben megérthetjük a nap és a napfény érzékletes hasonlatának segítségével. A Nap sugarainak a fénye bevilágítja az egész világegyetemet – hasonlóan ragyogja be az élőlény testét a parányi lélek, tudat formájában. A lélek jelenlétét tehát a tudat bizonyítja, épp úgy, mint a fény, a napsugár a Nap létét. Amikor a lélek elhagyja az anyagi testet, a tudat sem tapasztalható többé. A nyugati felfogással ellentétben tehát a tudat az élőlény, mint lelki entitás szimptómája, nem pedig az anyagi elemek kombinációjának terméke, vagy az agy működésének a mellékterméke.

Ha ezt belátjuk, akkor rögtön jön a kérdés: miért okoznak az agy fiziológiai elváltozásai, akut vagy krónikus betegségei tudatváltozást is? Vagy: miért hatnak a kábítószerek a tudatra, hiszen azok nem anyagfelettiek? Természetesen a testben lévő lélek megnyilvánulásaira hatással van a test és annak állapota, az anyagi világ kötőerői, noha ezek nem árthatnak neki.

Legyen szabad egy hasonlattal feloldanom a fenti látszólagos ellentmondást.

Minden hölgy tudja, hogy a megjelenését erősen befolyásolja, hogy milyen ruhát vesz fel. Korábbi századokban ezzel még vissza is éltek fűzők, míderek, abroncsos szoknyák bevetésével. A ruha (azaz az agy) állapota, formája befolyásolja az összhatást, de azért a megjelenés mellett mégis csak a ruhában pompázó hölgy az elsődleges, nem a ruha. Az agy fontos eszköze a tudatnak arra, hogy megnyilvánuljon beszéd vagy más kommunikáció által, de nem az agy az elsődleges, hanem a szellemi lény, amelynek fő sajátossága a tudatosság.

Madhupati dász (Mérő Mátyás)
Vaisnava (Krisna hívő) lelkész

A más vallások képviselőinek válaszait ITT olvashatja e kérdésre >>