400 éves szentírásunk, a Caitanya-caritamrita

Admin Filozófia, Hírek

Budapesten és Krisna-völgyben is megemlékezünk a Caitanya-caritamrita című szentírás keletkezésének 400. évfordulójáról. Mindkét helyszínen tíznapos, május 15-25-ig tartó leckesorozaton keresztül dolgozzuk fel a művet, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk központjainkban.

A nyugati időszámítás szerint május 8-án, a keleti szerint május 9-én egy igen különleges napra ébredünk – a Caitanya-caritamrita utolsó verse szerint Srila Krisnadasa Kaviraja Goswami ezen a napon fejezte be művét.

sake sindhv-agni-vanendau
jyaisthe vrndavanantare
suryahe ‘sita-pascamyam
grantho ‘yam purnatam gatah

“Vrindávanában, Sakabda korszak 1537. évében (1615-ben), Jyasistha havában (május-június), a fogyó hold ötödik napján, vasárnap elkészült e Caitanya-caritamrita.” (Antya-lila 20.157).

E versben az évet az “ankasya vama gatih”, azaz a “balra haladó számok” szabálya szerint számították, ami alapján az év a Saka korszak 1537. éve, mely a Krisztus szerinti 1615. évre utal. A görög naptár szerint a Jyasistha hónap fogyó holdjának ötödik napja 1615. május 17-ére, vasárnapra esett.

A Caitanya-caritamritához írt előszavában Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura némi kutatást végez a Srila Krisnadasa Kaviraja Goswamival kapcsolatos dátumokról, amiben szintén említést tesz a Caritamrita keletkezésének dátumáról.

“Hogy megbizonyosodhassunk a Sri Krisnadassal kapcsolatos időpontokról, néhány tényt evidenciaként kell elfogadnunk. Több kézirat utolsó versében az áll, hogy a könyv Saka korszak 1537. évében készült el. Néhányan azt állítják, hogy ezt a verset egy könyvmásoló írta, nem pedig a szerző. Több munkájában, amit könyvében megemlít, megtalálhatjuk a Gopala-campu nevet (Madhya 1.44 és Antya 4.230). Ez a könyv a Saka korszak 1512. évében (1590-ben) keletkezett, ezért a könyvet a Saka korszak 1512. évét (1590) követően fejezték be. A Sri Caitanya-candrodaya-nataka a Saka korszak 1498. évében (1576-ban) keletkezett. Könyvében találhatunk idézeteket mind az Ekadasi-tattva, mind a Mala-masa-tattva című könyvekből, amiket az Astavimsati-tattva és a Smarta Raghunandana szerzője írt, Radhiya Srinivas után, azaz a Saka korszak 1489. évét (1567-et) követően, de még az előtt, hogy Raghavananda a Saka korszak 1521. évében (1598-ban) megírta volna Dina-candrikáját. A Caitanya-caritamrita tehát mindezen könyvek után keletkezett.

Sri Gaurasundara legkiválóbb társa, Srimad Raghunatha dasa Goswami a Dana-carita végén megemlíti Sri Krisnadas nevét. Sri Krisnadasa Govinda-lilamritájának utolsó verse pedig felfedi, hogy Vrindavan lakói, mint Gopala Bhatta és mások a kortársai voltak. Mindezen tények és a korabeli események alapján arra lehet következtetni, hogy mindez a Saka korszak 1452-1538 évében (1530-1616 között) történt. Sri Vrindavan das Thakura a Saka korszak 1432. éve (1510) után jelent meg. Ez a nagyszerű könyv (Sri Caitanya-caritamrita) egy pótkötetét képezi a könyvének. És Srila Jiva Goswami a Saka korszak 1435. éve (1513) előtt jelent meg. Azon bhakták névlistáját tekintve, akik abban az időben, amikor a Sri Caitanya-caritamrita keletkezett, Vrindavanában laktak, megérthetjük, hogy az alábbi bhakták mind jelen voltak abban az időben: Pandita Haridasa, Anantacarya tanítványa, aki így Sri Gadadhara Pandit Goswami tanítványa és egyben Sri Govindadeva szolgálatszervezője is volt; Govinda Goswami, aki Kasisivara Goswami tanítványa és Govinda kedves szolgája is volt; Yadavacarya Goswami, aki Srila Rupa Goswami társa volt; Caitanya das, aki Govinda imádója és Gadadhara Pandit Goswami tanítványának, Bhugarbha Goswaminak a tanítványa volt; Mukundananda Cakravarti; Krsnadas, a prema megtestesítője; Advaita Prabhu tanítványa, Sivananda Cakravarti; Gosasi das Pujari és más vaisnavák. A könyv keletkezésének idején sem Sri Jiva, sem Sri Gopala Bhatta, Sri Raghunatha dasa, Sri Raghunatha Bhatta, Sri Rupa vagy Sri Sanatana Gosvami – a hat goswami, vagy Sri Bhugarbha és mások sem éltek. Ha éltek volna, akkor meg lenne említve, hogy a jóváhagyásukat kéri, stb.” (Sri Caitanya-caritamrita-bhumika)

Május 20-án ünnepelhetjük Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Anubhasyajának 100. évfordulóját is, mely a Sri Caitanya-caritamrita magyarázata, és ami Srila Prabhupada magyarázatainak szolgált alapul. Erről 1915-ben írt Mayapurban, évekkel azelőtt, hogy sannyast vett és megkezdte nagyszabású prédikálását. Abban az időben guruja, Srila Gaura-kisora dasa Babaji még Navadvipában élt. Srila Sarasvati Thakura az előszóban leírja, hogy a Sri Caitanya-caritamrita olvasói háromféle kategóriába sorolhatók:

“A Sri Caitanya olvasói három típusra oszthatók. Az egyik azokból az olvasókból áll, akik kiváncsiságuknál fogva hajlandóvá válnak arra, hogy elolvassák ezt a könyvet. Más olvasók ellenséges indulatokkal olvassák, s így saját kedvezőtlenségüket keltik életre. Az olvasók harmadik típusát azok alkotják, akik figyelmesen olvassák a könyvet azzal a céllal, hogy kedvezőségre tegyenek szert és ezen igazságra irányuló igyekezetüknek köszönhetően elérik az ilyen jellegű olvasás valódi eredményét. Az olvasás során a kiváncsi olvasók hamar átkerülnek vagy a második vagy a harmadik kategóriába.” (Sri Caitanya-caritamrita-bhumika)

A Caitanya-caritamritában Srila Krisnadasa Kaviraja Goswami több mint 90 különböző forrásra hivatkozik (ezek közül legtöbbször, összesen 404 alkalommal a Srimad-Bhagavatamot idézi). A könyv 62 fejezetből (paricchedából) áll, mely három részre (lilára) van osztva és 11 555 verset tartalmaz, melyből 97 szanszkrit slokát maga a szerző költött, 933 szanszkrit verset különböző forrásokból idézett, és a maradék 10 525 bengáli verset (payarát) természetesen mind maga Srila Kaviraja Goswmi költötte.

Íme a rövid történet, hogyan kezdte el írni a szerző a Sri Caitanya-caritamritát (Adi-lila 8.71-83.)

ara yata vrndavane baise bhakta-gana
sesa-lila sunite sabara haila mana

Vrindávanában számtalan kiváló bhakta élt rajtuk kívül, akik mindannyian arra vágytak, hogy hallhassanak az Úr Caitanya végső kedvteléseiről.

more ajsa karila sabe karuna kariya
tan-sabara bole likhi nirlajja ha-iya

Ezek a bhakták kegyesen mind azt az utasítást adták nekem, hogy írjak Sri Caitanya Mahaprabhu végső kedvteléseiről. Noha szégyentelen vagyok, egyedül az ő kérésükre megpróbálom megírni a Caitanya-caritamritát.

vaisnavera ajsa pasa cintita-antare
madana-gopale gelan ajsa magibare

Ezt az utasítást kaptam a vaisnaváktól, ám szívemben aggodalmat éreztem. Elmentem hát Vrindávanába Madana-mohana templomába, hogy tőle is engedélyt kérjek.

darasana kari kailun carana vandana
gosasi-dasa pujari kare carana-sevana

Madana-mohana templomában a pap, Gosani dasa épp az Úr lábát szolgálta, s én magma is imádkozni kezdtem az Úr lótuszlábánál.

prabhura carane yadi ajsa magila
prabhu-kantha haite mala khasiya padila

Amikor imádkozni kezdtem az Úrhoz az engedélyéért, nyakából hirtelen lecsúszott egy virágfüzér.

saba vaisnava-gana hari-dhvani dila
gosasi-dasa ani’ mala mora gale dila

Amint ez történt, a vaisnavák, akik ott álltak, mind hangosan énekelni kezdtek: “Haribol!” Aztán a pap, Gosani das odahozta nekem a virágfüzért, s a nyakamba akasztotta.

ajsa-mala pasa amara ha-ila ananda
tahani karinu ei granthera arambha

Nagyon boldog voltam, hogy megkaptam az Úr parancsát kifejező virágfüzért, s nyomban hozzáláttam e könyv megírásához.

ei grantha lekhaya more ‘madana-mohana’
amara likhana yena sukera pathana

A Sri Caitanya-caritamrita valójában nem az én művem, hanem Sri Madana-mohana tollba mondott szavai. Írásom olyan, mint amikor a papagáj ismétli el, amit hall.

sei likhi, madana-gopala ye likhaya
kasthera puttali yena kuhake nacaya

Ahogy a fabábu táncol a bűvész kezében, úgy írok én is, ahogy Madana-gopala parancsolja.

kuladhidevata mora—madana-mohana
yanra sevaka—raghunatha, rupa, sanatana

Madana-mohanát, akit Raghunatha dasa Gosvami, Sri Rupa Gosvami és Sanatana Gosvami imádnak, családi murtimnak tekintem.

vrndavana-dasera pada-padma kari’ dhyana
tanra ajsa lasa likhi yahate kalyana

Lótuszlábánál imádkozva engedélyt kértem Srila Vrndavana dasa Thakurától, s utasítását megkapván megpróbáltam megírni ezt az áldott szentírást.

caitanya-lilate ‘vyasa’—vrndavana-dasa
tanra krpa vina anye na haya prakasa

Srila Vrndavana dasa Thakura az Úr Caitanya kedvteléseinek felhatalmazott megörökítője, ezért az ő kegye nélkül senki sem beszélheti el e kedvteléseket.

murkha, nica, ksudra musi visaya-lalasa
vaisnavajsa-bale kari eteka sahasa

Ostoba, hitvány és jelentéktelen vagyok, s folyton anyagi élvezetre vágyom, a vaisnavák utasításának hatására mégis égek a vágytól, hogy megírjam e transzcendentális művet.

Forrás: http://www.dandavats.com