Egy gép stimulálhatja a hitet?

Admin Filozófia, Hírek

Tényleg befolyásolható egy gép által az istenhit és az idegengyűlölet? Mit jelenthet egy ilyen vizsgálat eredménye? Vallási tanítókat kérdeztünk a témában.

Brit és amerikai tudósok nemrégiben végeztek egy kísérletsorozatot, ahol emberek agyának bizonyos területeit transzkraniális mágneses stimulácónak (TMS) vetették alá. Az egyik meglepő eredményük az volt, hogy ezzel az eljárással módosulnak az illető különböző előítéletei, sőt még a hite is befolyásolhatónak mutatkozott – írtuk egy korábbi cikkünkben. Kíváncsiak voltunk mit szólnak magához az eljáráshoz, illetve a kutatás eredményéhez a különböző vallások hazai tanítói.

Mi a véleménye a Mágneses stimulációval befolyásolható az idegengyűlölet és a hit című írásunkban említett eljárásról és annak eredményéről? – kérdezi Rába Géza rovatszerkesztő a 24.hu Isten tudja rovatában.

 

Elképzelhetőnek tartom, hogy az említett tudományos eljárás valóban eredményesen működik. Az én véleményem viszont az, hogy a tudomány nem arra hivatott, hogy befolyásolja, manipulálja az embereket. Úgy gondolom, a tudat- vagy jellemfejlődést nem mesterséges módszerekkel kell elérnünk, hanem a józan belátásunk által. Az Úr mindenkit egyenlő jogokkal ruházott fel, a szabad akarat valamennyiünket megillet, hogy felelős döntést hozzunk a minket ért benyomásokkal kapcsolatban. Manapság a tudomány mellett számtalan területen tetten érhetünk manipulációs technikákat, amit sokszor gyanútlan emberek tömegein is előszeretettel alkalmaznak, gondoljunk akár a reklámiparra, a médiára, vagy alkalomadtán a politikára.

A hit egy magasztos dologba vetett bizalmat jelent. Amint valakiben felébred a hit Isten iránt, automatikusan csökkennek az előítéletek, a gyűlölet, a düh és az ehhez hasonló nemkívánatos tulajdonságok. Az Istennel, mint a tisztaság, az abszolút tudás és a jóság forrásával való kapcsolat által az ember lépésről-lépésre közelebb kerül az igazság felismeréséhez, mely végső soron megajándékozza azzal a szemlélettel, hogy képes lesz egyenlően bánni minden élőlénnyel. Természetesen hitünket tudással kell párosítsuk ahhoz, hogy az ne maradjon puszta szentimentalizmus.

Az Istenbe vetett hit nem valami bonyolult fizikai eljárásnak köszönhetően fog nőni a szívben, hanem a mindennapos tapasztalások, Isten-élmények fogják mélyíteni. Gyakran hallom a környezetemben, hogy ha mi egyet lépünk Isten felé, Ő ezret lép felénk. Ha van akár egy szikrányi hitünk is és esélyt adunk magunknak és Istennek a változásra, akkor próbára tesszük magunkat – nem nyalogatjuk tovább a mézesüveg külsejét, hanem belekóstolunk. Anélkül, hogy ezt a csekély árat megfizetnénk, nem várhatunk pozitív változást a világban, és végül már csak a transzkraniális mágneses stimulációban reménykedhetünk.

Gandharviká Préma déví dászí (Szilaj Péterné)
vaisnava (Krisna-hívő) lelkész


A kiegyensúlyozottság jegyében…

Az Isten tudja rovat aktuális kérdéseit alkalmanként öt – hazánkban is jelen lévő –, a világon is elterjedt vallás egy-egy képviselőjének tesszük fel. Több felekezetet is bevonunk, így előfordul, hogy egyik héten a keresztény vallást a római vagy a görögkatolikus, következő héten a református vagy evangélikus egyház képviseli, ahogy az is megtörténik, hogy a buddhistáknál a théraváda-, a mahájána-, a vadzsrajána- vagy épp a zen-buddhizmust képviselő tanítók váltják egymást. A válaszadók nevére kattintva elolvashatják a tanítók rövid életrajzát is.

Más vallási képviselők válaszai a kísérlettel kapcsolatosan >>