Mit szeretünk más vallásokban?

Admin Filozófia, Hírek, Vallásközi - Cikkek, szemelvények, Vallásközi - Hírek

Egy vallásos ember találhat más vallásokban is neki tetsző tanításokat? Nem csak egy igazság létezik? Mitől lehet jó más vallása?

Ezen a héten arról kérdeztük a vallások képviselőit, hogy a saját vallásuk tanításain kívül, vajon ők melyik másik vallás tanításait kedvelik, melyeket érzik magukhoz közelállónak.

A konkrét kérdésünk így hangzott: Melyik vallás tanításai állnak Önhöz legközelebb a saját vallása mellett, és miért? – kérdezi Rába Géza a Hír24 Isten tudja rovatában.

A világi vallástörténészek szeretik úgy beállítani a vallásokat, mint történeti jelenségeket, az emberi társadalom fejlődésének termékeit. Az én megértésem szerint azonban a hiteles vallások isteni kinyilatkoztatáson alapulnak. Minthogy Isten örök, tudással és boldogsággal teljes, ezért a legjobban ismeri mindannyiunk egyéni természetét és azt a társadalmat, amelyben élünk, és ezt kinyilatkoztatásaiban figyelembe is veszi. A helyre, az időre és a körülményekre tekintettel ugyanazt az örök igazságot a hallgatóságához igazítva fogalmazza meg.

Ebből következően mindegyik vallás közel áll hozzánk, mert mindegyik Istentől ered és ezért egyik sem kevésbé kedves, mint egy másik. Isten szavai szentek és tiszteletet érdemelnek – bármilyen vallás köntösében jelentkezzenek is, Isten egy. Ezért is szeretünk mi, Krisna-hívők dialógust kezdeményezni más vallásokkal, mert mi a közös hangot és gondolatokat keressük másokkal, nem a különbségeket. Személy szerint például nagyra értékelem a zsidó vallásban a hétköznapi élet lelki megélését, a kereszténységben Isten szeretetére való buzdítást, az iszlámban a napi öt imával Istenre való emlékezést, a buddhizmusban az erőszak kerülését.

Ehelyütt érdemes felhívni a figyelmet a hitelesség egyik fontos elemére, a tanítványi láncolathoz való hűség fontosságára. Krisna mondja a Bhagavad Gitában: „E legfelsőbb tudomány ily módon, a tanítványi láncon keresztül szállt alá, s a szent királyok így értették meg azt. Idővel azonban megszakadt e lánc, ezért tűnik az eredeti tudomány elveszettnek.” Más szóval, addig marad meg egy vallás hitelesnek, amíg az eredeti tanítást a tanítók egymást követő nemzedékei úgy adják tovább, hogy ahhoz semmit sem tesznek hozzá, és el sem vesznek belőle semmit. Amikor ez az elv sérül, Isten személyesen vagy felhatalmazott küldötte útján eljön és helyreállítja a tanítások hitelességét.

Madhupati dász (Mérő Mátyás)
Vaisnava (Krisna hívő) lelkész

Más vallási képviselők válaszai: http://www.hir24.hu/elet-stilus/2015/05/22/mas-vallasa-is-lehet-jo/