Mit ünnepelnek a különböző vallások decemberben?

Admin Filozófia, Hírek

A keresztények a karácsonyt ünneplik, de mit is jelent ez? És mit ünnepelnek ilyenkor a zsidók? Mi az a Hanuka? Van-e bármilyen ünnepe decemberben a buddhistáknak, a Krisna-hívőknek és a muszlimoknak?

Decemberben mindenhonnan a karácsony és az adventi készülődés hangaji, fényei, illatai szűrödnek ki. Odáig rendben is van, hogy a keresztények ilyenkor élik meg egyik legnagyobb ünnepüket, de vajon mit ünnepelnek ilyenkor a többi vallás hívei? Ezúttal erre voltunk kíváncsiak, hát meg is kérdeztük a vallási tanítókat.

A konkrét kérdésünk így hangzott: Van-e bármilyen ünnep az ön vallásában december hónapban és ha igen, akkor mit ünnepelnek ilyenkor?

A vaisnava ünnepek ideje a holdnaptár szerint változik, december elején a Gítá megjelenését ünnepeljük. E napon adott személyes tanítást Krisna kedves barátjának, Ardzsunának a kuruksetrai csata előtt. Ezek összessége később a Bhagavad-gítáként vált ismertté – ma már lejegyezett formában, könyvként elérhető.

Kerettörténete a Mahábhárata ősi indiai eposzban olvasható: a Kali-kor hajnalán a tudás és az erkölcs hanyatlásával olyan személyek jutottak trónra, akik nem rendelkeztek a megfelelő lelki-vallásos megértéssel a vezetéshez. A Kuruk és a Pándavák közötti trónutódlási testvérharc végül a földtörténet legnagyobb csatájába torkollott. Krisna személyesen részt vett a harcban Ardzsuna szekérhajtójaként és bölcs tanácsadójaként.

A csata előtt Ardzsuna látszólag megzavarodik, hogy helyes-e háborúba keverednie rokonaival, annak ellenére, hogy azok rendszeresen az életére törnek. Krisna ekkor alapvető tanítást nyújt számára: beszélt az anyagi világról és annak természetéről, a benne ránk ható kötőerőkről, az örök idő itt tapasztalható természetéről, az élőlényekről, a tettek fajtáiról és helyességéről, a kötelességekről, a forrásról, vagyis Önmagáról, az Istenség Legfelsőbb Személyiségéről és a Hozzá való kapcsolódás lehetőségeiről.
Ardzsuna a kérdéseit nyílt színen, szándékosan a teljes harcba induló sereg előtt tette fel így a tanítást is számtalan ember hallhatta. A Bhagavad-gítá valójában a jelenkor embere számára is egyszerű és közérthető útmutatót ad arról, hogyan lehetséges e krízisekkel tarkított korban boldog és lelki értelemben is sikeres életet élni.

A Krisna-hívők emellett gyakran maguk is megemlékeznek a Karácsonyról, mint a szeretet és gondoskodás ünnepéről, amikor is országszerte mintegy 8-10 ezer ember számára tartanak ételosztásokat a gondoskodás jegyében.

Fekete-Fodor Kata
vaisnava (Krisna hívő) teológus

Más vallási képviselők válaszai a témában >>