A lámpásajánlás áldásai

Admin Filozófia, Hírek

Śrīla Prabhupāda a követői számára tovább örökítette azt az ősi tradíciót, mely szerint Kārttika hónapban minden nap lámpást ajánlunk az Úrnak. Ezt tehetjük a templomokban, az Úr gyermekkori kedvtelését felidéző Dāmodarāṣṭaka éneklése után, vagy otthonunkban, az Úr mūrtija vagy képe előtt. Az alábbiakban arról olvashatunk, hogy a szentírások szerint milyen áldásokkal jár a láng felajánlása, a dīpadāna.
Skanda-purāṇa, Brahmā beszél Nāradához: Sok millió kalpa [Brahmā egy napja] alatt felhalmozott bűn semmisül meg egy pillanat alatt, amikor valaki lángot ajánl fel Kārttika során. Ó, nagy brāhmaṇa, hallgasd meg e Keśavának oly kedves láng érdemeit! Aki ebben a hónapban dīpát ajánl fel, az nem fog újra megszületni a földön.
Ez a dīpadāna sok milliószor annyi áldást ad, mint ami elérhető napfogyatkozáskor Kurukṣetrán, vagy holdfogyatkozáskor Narmadāban. Ó, nagy bölcs, mit érnek az Aśvamedha áldozatok azoknak, akik ebben a hónapban ghí [tisztított vaj] vagy szezámolaj lámpást gyújtanak? Ezzel az Úrnak tett felajánlással minden előírt cselekedet eléri a tökéletességet még akkor is, ha azokat végezve az ember nem recitál mantrákat, nem végzi a rítusokat és nem elegendően tiszta. Mindazok, akik Kārttika során lángot ajánlanak Keśavának [Kṛṣṇának], valójában minden áldozati szertartást elvégeznek.
Ugyanakkor a három világ összes jámbor tette haszontalan, ha ez a Kārttika láng nem ég az Úr Keśava előtt.
kartik
Ó, brāhmaṇa, az őseink időtlen idők óta így imádkoznak: „Ha egy olyan leszármazott jelenne meg családunkban, aki e láng felajánlással elégedetté tudja tenni az Úr Keśavát, kétségtelenül mindannyian felszabadulnánk a kezében cakrát [korongot] tartó Úr kegyéből.”
Továbbá még ha az ember a Meru-hegy méretével azonos mennyiségű bűnt is követett el, ez a láng ajánlás, dīpadāna képes mindazt hamuvá égetni. Akár az Úr Vāsudeva templomában ajánlunk lángot, akár az otthonunkban, e feljánlás bámulatos eredményt hoz. Aki meggyújt egy lángot Madhusūdana [Kṛṣṇa] előtt, az szerencsés és dicsőséges, mert sok száz, szent helyeken végzett áldozati szertartás sem tud olyan eredményt hozni, amit azonnal elér az, aki e láng ajánlást végzi.
Még aki sosem végzett vallásos rítusokat, sőt, még a leghitványabb bűnös is bizonyosan megtisztul ettől a felajánlástól. Ó, Nārada, nincs olyan bűn, ami talpon maradna e Kārttika dīpa előtt. Sőt, az Úr Vāsudevának végzett láng felajánlással akadálytalanul elérhetővé válik az örök lakhely.
Most arról szólok, hogy milyen jutalomban részesül az, aki kámforos dīpát ajánl egész Kārttika alatt, és főleg Dvādaśī napján. Ó, Nārada, családjának minden megszületett és a jövőben megszülető tagja – beleértve számtalan ősét – vágya szerint hosszú ideig fogja élvezni az életet a mennyben, és el fogja érni a felszabadulást a kezében cakrát [korongot] tartó Úr Hari kegyéből.
Ó, nagy brāhmaṇa, aki ebben a hónapban fénybe borítja az Úr Keśava templomát, még ha szerencsejáték érdekében teszi is, megtisztítja a családjának hét generációját. Akik az Úr Viṣṇu templomában lángot gyújtanak, azok vagyonra, jó utódokra és hírnévre tesznek szert. Ahogy a súrlódás nyilvánítja meg a minden fában benne rejlő tüzet, úgy ez a dīpadāna kétségtelenül megnyilvánítja a dharmát minden tett során.
Ó, emelkedett brāhmaṇa, még a nyomorban élők is végezzék el valahogy ezt a a felajánlást a hónap során, telihold napjáig, még akkor is, ha ehhez saját magukat kell eladniuk. Ó, bölcs, az az ostoba, aki nem ajánl dīpát az Úr Keśava templomában Kārttika során, sosem tekinthető vaiṣṇavának.
Nāradīya-purāṇa, Rukmaṅgada és Mohinī párbeszéde: Az összes létező vagyon felajánlása sem mérhető a Kārttika során felajánlott láng ajánlathoz – sőt, az utóbbi kétségtelenül értékesebb.
Padma Purāṇa, Kṛṣṇa és Satyabhāmā párbeszéde: Aki lángot gyújt az Úr Hari előtt, az egy ragyogó szállítóeszközzel megy majd az Úr hajlékára, ahol boldogan fog élni. Minden ajándék közül a Kārttika hónapban ajánlott lámpás ajándéka a legkiválóbb. Semmilyen ajándék nem fogható hozzá.
A lámpásajánlást november 14-ig minden este fél 8-kor tartják Budapesten és fél 7-kor Krisna-völgyben.
zzz436damodaraleela