Hogyan vélekedik a Krisna-tudat a digitális korszakról?

Admin Filozófia, Hírek

Miként kell használnunk a legújabb technikai vívmányokat, az új és újabb kommunikációs csatornákat? Károsak ezek a dolgok az emberre, vagy el kell fogadnunk őket és a mindennapjaink részévé kell tennünk mindezeket? Hol van a határ a különböző kütyük használhatóságában? Milyen hatással vannak ezek az emberekre? Mire jók és mire nem jók? Vallások tanítóit kérdeztük.

Hogyan vélekedik az Ön vallása az új, digitális korszakról? Tudja-e, akarja-e, kell-e használnia a legújabb technikai eszközöket, kommunikációs csatornákat? – kérdezi Rába Géza szerkesztő az Isten tudja rovatban…

A hinduizmus vaisnava hagyománya az „egyszerű élet – magasszintű gondolkodás” elvét vallja, amit legjobban egy természetközeli életvitel képvisel. Ez azt jelenti, hogy az ember az élethez szükséges alapvető szükségleteit figyelembe véve éljen egyszerűen és így több energiája marad a Krisnával fennálló kapcsolat ápolására. Természetesen az életszükségletek részét képezi az adott korra és társadalmi berendezkedésre jellemző anyagi javak használata mértékletesen, beleértve azon technikai vagy telekommunikációs eszközöket is, amelyeket napjainkban használunk. Egyénenként változó lehet ennek módja, pl. egy gazdálkodó, iparos vagy egyetemi tanár esetében. Különféle munkakörök és társadalmi szerepek jellegüknél fogva igényelnek felhasználó szintű ismereteket számítógépen. Tehát használjunk nyugodtan technikai vívmányokat életünkben, de törekedjünk a “szükségesség” elvének betartására.
Egy másik szempont lehet a “jukta-vairágja” elve, ami arra inti a hívőket, hogy az odaadó szeretet hangulatában használjanak minden anyagi tárgyat világunkban és ez lelkileg felemelő, ugyanakkor nem teszi őket függővé (pl. túlzott szenvedélyek). Ha azonban kizárólag önös érdekektől vezérelve használ az ember dolgokat, azok könnyen eltéríthetik lelkisége irányvonalát. Ennek értelmében használhatunk technikai eszközöket arra, hogy mások számára is elérhetővé tegyük Isten szavait, jelenlétét és közelségét.
Az egész világ Krisna teremtése, ezért minden elemét használjuk Vele összhangban!

Tornóczky Gusztáv József
hindu/vaisnava oktató, jógaoktató

Más vallási képviselők válaszai a témában >>